Enterprise content management (ECM)

Enterprise content management-tjänster hjälper dig att enklare organisera, lagra, hitta och återanvända företagets informationstillgångar.

I stället för att köra separata system för att hantera olika innehåll som dokument, ljudfiler, videor, rapporter, webbsidor och uppgifter – ta möjligheten att hantera allt detta genom Enterprise Content Management (ECM). Lösningen innefattar en uppsättning innehålls- och verksamhetsprocesstjänster som är applicerbara på alla innehållstyper och kan integreras i affärsapplikationer.

Vad kan du förvänta dig av ECM?

Effektiv hantering av företagsinnehåll hjälper sig att adressera följande behov:

Snabbt hitta det du behöver
Ha relevant och uppdaterat innehåll som går snabbt att hitta nära till hands.

Hantera det du har
Ta hand om ditt värdefulla innehåll genom att utnyttja de avancerade funktionerna hos våra ECM-lösningar, som livscykel för innehåll och versionshantering, anpassning, gransknings- och säkerhetskontroll, omvandlings- och lagringsfria tjänster.

Återanvänd allt du kan
ECM-lagring är ett mycket säkrare ställe för att lagra värdefull information än lokala hårddiskar, e-postmappar eller delade team-lagringsmöjligheter. ECM möjliggör även återanvändning av organisationers kunskapstillgångar och därmed förbättras effektiviteten hos kunskapsarbetare.

Behåll det du måste
Lagstiftning och efterlevnadsregler kräver att viss information lagras under en viss tidsperiod innan den kan – eller i vissa fall måste – avyttras.

Avyttra det du kan
I och med ett konstant växande flöde av information är en av de viktigaste uppgifterna för ECM arkivering och förmågan att effektivt avyttra oanvändbar information som annars skulle sakta ned och täppa igen system och slösa bort kapacitet och pengar.

Tieto som din partner

Den totala omfattningen av ECM-lösningar och tjänster att välja på, som:

  • Konsulttjänster för att hjälpa kunder definiera sin ECM-strategi eller skapa en affärsplan.

  • Leverans och införande av lösningen, oavsett om det kommer till dokument- eller ärendehantering, webberfarenhetshantering, arkivering eller sökning.

  • Hantering av applikationstjänster för att minska bördan av management, underhåll och utveckling av existerande ECM-applikationer.

  • Supporttjänster för produkter och plattformar för världsledande teknologier som EMC Documentum och IBM Filenet.

  • ECM som en tjänst när du vill ha en körklar lösning utan initial investering och förutsägbara kostnader baserade på användning.

 Kontakta oss för mer information.

Share

Kontakt

Hanna Mattinen
Global head of ECM
+358207267682