Enterprise content management (ECM)

Information är kärnan i din verksamhet

Dagens verksamhet bedrivs i en triangel.

Det är dina anställda som behöver information för produktivitet, för att identifiera nya affärsmöjligheter samt för riskhantering och att säkerställa regelefterlevnad.

Det är dina kunder, till vilka du måste tillhandahålla information för att möjliggöra självbetjäning och för att förbättra deras upplevelse av ditt företag.

Det är dina partners, underleverantörer och tjänsteleverantörer, som behöver delar av din information för att kunna prestera som förväntat.

Dra maximal nytta av din företagsinformation

Du måste kunna tillhandahålla korrekt information till de rätta personerna vid rätt tidpunkt. Som en av de ledande leverantörerna av Enterprise Content Management (ECM) i Norden erbjuder Tieto end-to-end-tjänster för detta ändamål. Detta kombinerar horisontell ECM-expertis med vertikal branschkunskap.

  • Konsulttjänster för att hjälpa dig med digitalisering av processer, ECM-strategier och roadmaps samt informationsstyrningsmodeller.
  • Leverans och implementering för dokument- och ärendehantering, arkivering och sök.
    • Standardiserade mjukvaruprodukter med domänspecifik processupport till stora företag, möjliga att implementera inom en mycket kort tid.
    • ECM som molntjänst för minimal initial investering samt förutsägbara kostnader baserade på faktiskt användande.
  • Application service management för att eliminera bördan förknippad med underhåll och utveckling av existerande ECM-applikationer.
  • Supporttjänster för produkter och plattformar för ledande teknologier, så som Alfresco, IBM och Opentext.

Ökad effektivitet, lägre kostnad, sann digitalisering

Tieto samordnar din information genom ditt affärsekosystem. Vi levererar ökad effektivitet och minskar din totala kostnad för informationshantering. Du kommer att uppnå bättre verksamhetsstyrning, där intressenterna på ett bättre vis hittar, hanterar, använder och återanvänder relevant information.

Läs mer om ärende- och dokumenthantering (link), nästa generations arkivering (link) och våra konsulttjänster (link) – eller kontakta Jouni Seppälä idag.

Share

Kontakt

Doreen Rothe
Head of Enterprise Content Management (ECM)
doreen.rothe@tieto.com
Jouni Seppälä
Head of ECM Sales and Consultancy
+358407587856
jouni.seppala@tieto.com