Integreringstjänster

Integrationstjänster kan hjälpa organisationer att realisera en IT-arkitektur som kan uppnå processintegration i realtid mellan olika applikationer, samtidigt som de möjliggör end-to-end-automatiserade verksamhetsprocesser.

Vi erbjuder helhetslösningar för olika branscher

 • Integrering av arkitekturdesign och rådgivning

 • Integrering av utveckling, migration och konsolidering

 • Integrering av värdtjänster

 • Integrering av styrnings- och managementtjänster

 • Integrering av applikationsunderhåll

 • SOA-tjänststyrning, rådgivning, utveckling och underhåll

 • Business Process Management – rådgivning, utveckling och underhåll

 • Business Activity Monitoring – rådgivning, utveckling och underhåll

 • Identifiering och åtkomst till Management-tjänster – rådgivning, utveckling och underhåll

 • End-to-end-integrationstjänster genom Open Source-integrationsplattformar

 

Enterprise applications - integration services by Tieto

Strategiska allianser med ledande teknologiaktörer gör att vi kan leverera kostnadseffektiva integrationstjänster som är stabila, skalbara, smarta och innovativa såväl som resultatinriktade för ditt företag. Som en ledande systemintegratör i Norden levererar vi best of breed-lösningar.

Fördelar

 • Minskar tiden för att utveckla och implementera lösningar

 • Ökar intäkter genom snabba ”till marknaden”-erbjudanden

 • Behåll kunder genom en mer effektiv processhantering

 • Öka rörlighet för att möta de dynamiska branschkraven

 • Använd existerande system och människor på ett kostnadseffektivt sätt

 • Minska driftskostnader genom att automatisera manuella/halvmanuella processer

 • Förbättra kassaflöde genom bättre kredithantering och integrerad orderhantering och faktureringsprocesser

 • Maximera kundnöjdhet och öka kundtillit

 • Uppfyller bestämmelser

 • Optimering av integrationsprodukter och tjänsteportfölj garanterar minskning av Opex

 • Ökning av IT- och affärsprocessproduktivitet och resursanvändning

 

Share