Tietos testtjänster garanterar kvalitet

Har du svårt att hantera föränderliga affärsbehov och tillgång till resurser? Vill du ha högre kvalitet i dina slutprodukter med kortare tid till marknad utan att göra avkall på kvalitet? Vad sägs om garanterade resultat och leverans i tid under kostnadstryck? Med Tietos testtjänster hjälper vi dig att koncentrera dig på din kärnverksamhet samtidigt som dina tester blir en framgångsrik investering.

Viktiga fördelar

Att investera i tester hjälper dig att uppnå högre försäljning genom att snabbare få ut produkter av hög kvalitet på marknaderna och genom att öka kundnöjdheten. Det hjälper dig också att förbättra dina processer och öka processmognaden genom att ditt företags experter fritt får koncentrera sig på sina huvuduppgifter. Viktigast av allt är att du uppnå kostnadsbesparingar tillsammans med förbättrad testningseffektivitet.

  • Minska arbetsbördan – gör det möjligt för ditt team att utföra mer strategiska uppgifter

  • Få en högre grad av testningsexpertis – detta hjälper dig att hantera det komplexa tekniklandskapet

  • Dra nytta av stordriftsfördelar – dra fördel av centraliserad testning och lägre kostnad off-shore

  • Fördela arbetsbördan jämnt dagligen – balansera lönekostnaderna med exakt rätt mängd testare

  • Lägre investeringsnivå och initiala kostnader för verktyg och processer – ökad flexibilitet och skalbarhet

Testtjänster

Med vår omfattande uppsättning testtjänster kan vi stödja dig med en komplett testprocess som täcker testrådgivningstjänster, implementeringstjänster, utbildning och support.

  • Managed Test Center täcker områden som funktionstester, integrationstester, systemtester och acceptanstest.

  • Testverktyg som en tjänst inklusive områden som verktyg för alla testbehov, molntjänster, kontinuerliga tjänster, verktyg för utvärdering och rekommendationer.

  • Hantering av programprestanda täcker områden som prestandatester, prestandaövervakning, prestandaoptimering, prestandafelsökning och teknik

  • Testautomatisering inklusive områden som automatisering, utförande av ramverk, utveckling och driftsättning, skriptgenerering, skriptutförande och skriptunderhåll.

  • Säkerhetstest av program täcker både manuella och automatiska statiska tester (källkods-scanning) och dynamiska applikationstester (penetrationstester)

Varför samarbeta med oss?

Vi har stor erfarenhet och kunskap när det gäller testande i många olika branschsegment, vilket har gett oss en unik position för att ge våra kunder verkligt affärsvärde. Vi är redo att stödja dig med över 500 testexperter i sex länder och ett Centre of Excellence som fokuserar på test av programvara. Med vår globala leveransmodell kan vi säkerställa konkurrenskraftig prissättning för våra leveranser genom att använda våra duktiga experter över hela världen.

Kontakta våra experter för att lära dig mer om hur du kan få ut bäst värde från ditt testande!

 
Share

Kontakt

Sami Suro
Solution manager, Testing Services
+358400743788
Michal Ogurcak
Continuous Service Manager, Tieto Test Tools Cloud team
+420724630973
Contact our support team