Testverktyg som en tjänst – TTaaS

I dagens ständigt förändrande värld tvingas organisationer att utveckla sina applikationer inom alltmer snäva tidsramar. Programvara förväntas kunna tas i drift så snabbt och effektivt som möjligt. Som en följd av detta försummas ofta testningen. För att vara effektiv och ligga steget före konkurrenterna måste programvarulösningarna vara förstklassiga. För att säkerställa detta är det avgörande med noggrann och professionell testning. Tietos modell för testverktyg som en tjänst (TTaaS) tar kontroll över hela testprocessen.

Lösningen

Vår tjänst Testverktyg som en tjänst är baserad på HP Quality Center Test Management Tool (QC)/Application Lifecycle Management Tool (ALM). För kunden är SaaS-driftmodellen riskfri. Programvaran och miljön tillhandahålls och administreras av leverantören. Kostnaderna för tjänsterna är förutsägbara och baseras på överenskommen användning. Dessutom kan den överenskomna användningen höjas eller sänkas för att möta kundens behov.

HP Quality Center

HP Quality Center är det ledande testhanteringsverktyget på marknaden. Quality Center gör att en organisation kan hantera sina tester på ett kontrollerat och fokuserat sätt och knyter alla kvalitetsprocesser samman. Quality Center är en webbaserad applikation där alla projektmedarbetare har tillgång till projektinformationen – även vid arbete utanför kontoret eller i andra organisationer. Krav, testfall, testresultat och defektrapporter kan sparas på en och samma plats, vilket ger enkel och effektiv kommunikation, rapportering, uppföljning och informationsdelning.

Quality Center kan anpassas för att stödja testprocessen i din organisation. Det är enkelt att anpassa den information som samlas in under testprocessen. Behörighet till Quality Center och specifik information kan tilldelas baserat på användargrupper. Även testautomatisering och prestandaverktyg kan integreras med Quality Center.

Vi kan erbjuda QC/ALM i olika tjänstemodeller: kundägd tjänstemodell, offentlig SaaS eller privat SaaS som stödjer finska, svenska, engelska och tyska.

Tjänsten innefattar:

 • Tillgång till QC-/ALM-verktyget för ett överenskommet antal användare     

 • Infrastruktur- och underhållstjänster

 • Slutanvändarsupport på engelska, finska, svenska, tjeckiska, tyska, hindi och kinesiska

 • Supportwebbplats med avdelning för vanliga frågor (FAQ)

 • Säkra dataanslutningar (SSL)

 • Support vid migration

 • Anpassning ingår

 • Ingen bindningstid

 • Inga underhålls- eller administrationskostnader

 • Första månaden kostnadsfritt

Viktiga fördelar

Genom att använda vår tjänst Testverktyg som en tjänst och investera i kvalitet ökar din kundnöjdhet genom fungerande programvara, minskning av kostnader och de totala projektriskerna.

 • Tydliga ekonomiska besparingar eftersom du inte behöver investera i egen hårdvara, programvara, personal eller licenser

 • Tjänstens användarvolym kan ökas och minskas flexibelt och snabbt – betala bara för det du använder

 • Genom att använda centraliserade verktyg för testning kan du få full transparens för testningen från testkrav, testutveckling (testplanering), framsteg och felhantering

 • Snabb och effektiv problemlösning med tillgång till HP:s expertis och kunskap, t.ex. bättre rabatter på produktpriser, bättre stöd för kärnapplikationer, möjlighet att gratis testa de senaste verktygsversionerna etc.

 • Sammanför teamen om de finns på många olika platser

Vi har bästa praxis från över tio års praktisk erfarenhet av att tillhandahålla tjänster till flertalet kunder i olika länder. Med vår globala leveransmodell kan vi också garantera konkurrenskraftig prissättning för våra leveranser genom att använda oss av våra duktiga experter världen över.

Förutom tjänsten Testverktyg som en tjänst kan vi stödja dig under hela testprocessen, inklusive testkonsulttjänster, implementeringstjänster, utbildning och support. Kontakta våra experter för att lära dig mer!

Share