Microsoft Dynamics-lösningar för företag

Tieto erbjuder Enterprise Resource Planning (ERP) och Customer Relationship Management (CRM) – lösningar baserade på Microsofts teknologiplattform.

ERP och CRM – vad är relevant?

En kombination av produktexpertis och certifikat, branschkunskap och yrkeserfarenhet av ERP och CRM är ett krav. Lösningarna har en lång livslängd.

 • Våra plattformar har en vägen utstakade för sig

 • Vi adderar värde med branschspecifika lösningar och rådgivning

 • Vi kan tillhandahålla långsiktiga flexibla tjänster

 • Vi har dokumenterad erfarenhet av långsiktigt värdeskapande

 • Isolerade lösningar finns inte

 • Tjänster behöver färdigställas genom integreringar och andra värdeskapande tjänster

Vi kan erbjuda fullskaliga Dynamics-tjänster, för en eller alla faser i ett projekt för att garantera att lösningen uppfyller alla dina relevanta behov.

Dessa Microsoft Dynamics-lösningar möjliggör globala affärsprocesser i många olika länder och platser. Lösningarnas huvudfokus ligger på centralt hanterade internationella verksamheter som ökar synlighet och samarbete i företagsbranschen.

Fokusera på dina affärsbehov

Tieto erbjuder Microsoft-baserade lösningar anpassade efter dina affärsbehov. Skräddarsydda lösningar ger möjligheter att förbättra ditt samarbete och kommunikation, förbättra kontroll och datatransparens. Det hjälper att få ut mer av resurser och använda informationssystem på ett mer effektivt sätt genom bättre integrering och management.

Omfattning av Tietos tjänster

 • Implementerings- och integrationstjänster

 • Uppgraderings- och konsolideringsprojekt

 • Utveckling och rådgivning för Dynamics-lösningen

 • Fullskaliga tjänster för applikationer och databasunderhållstjänster (ASM-tjänster)

 • Rådgivning vid verksamhetsoptimering

 • Projekthanteringstjänster

 • Systemrevision

Partnerskap med Microsoft

Vi har Microsofts guldkompetens för många Microsoft-lösningar, inklusive Dynamics ERP och Dynamics CRM. Vi har den senaste kunskapen om Microsoft Dynamics Products och vi kan få ut maximalt av tjänsten till din fördel.

Läs mer om vårt partnerskap med Microsoft.
Läs mer om hur vi arbetar med AX.
Läs mer om hur vi arbetar med CRM.

Share