Lösningar för förbättrad kundkommunikation

Innovativa lösningar för utformning av tjänster och kanaler för kundinteraktion som hjälper dig att digitalisera front office - dvs där ni möter era kunder. Detta resulterar bland annat i effektivare ärendehantering, förhöjd kundupplevelse och ökad lojalitet.

Med Front end-lösningar får du ett ramverk för att hantera utmaningarna i vår digitala värld, där konsumenternas beteende förändras kontinuerligt.

Vi kan addera värde inom följande områden:

 • Mobilitet för företag
 • Multikanallösningar med kund och användare i fokus
 • Digitala självbetjäningstjänster
 • Unified desktop – lösningar som ökar effektiviteten hos kundtjänstmedarbetaren
 • Kundinteraktion

Fördelar för ditt företag

 • Nöjda och lojala kunder
 • Högre konverteringshastigheter (konvertera leads till avslut)
 • Lägre ”cost to serve”
 • Snabbare lansering av nya tjänster och kanaler till marknaden
 • Högre effektivitet i kundtjänst
 • Större andelar av kundens budget

Vår värld digitaliseras alltmer och i hög takt - vilket förändrar konsumenternas beteende radikalt

Det märks inom alla områden och har en oerhört stark inverkan på alla konsumentinriktade företag i massmarknadsbranscher.

Exempel på förändringar:

 • Dagens produkter blir mer och mer lika – kundupplevelsen spelar en allt mer central roll i framtida köp- och lojalitetssituationer
 • Behovet av personliga och anpassningsbara tjänster växer explosionsartat
 • Tillgänglighet dygnet runt och via alla kanaler efterfrågas mer och mer
 • Konsumenterna förväntar sig svarstider närmare realtid än timmar
 • Varumärkeslojaliteten minskar i snabb takt
 • Internet spelar en allt viktigare roll som sälj- och servicekanal

Hur underhåller och behåller du en nära relation till kunderna när kundbeteendet blir allt mer digitaliserat?

Hur kombinerar du en fantastisk serviceupplevelse med enastående serviceeffektivitet i en flerkanalig värld? Kontakta oss för att diskutera detta!

Våra kunder uppskattar oss för att vi kan hjälpa dem att se visionen samt stötta och driva förändring hela vägen till vinsthemtagning. Tieto kan erbjuda en helhetssyn på  kund- och interaktionsutmaningar, med kompetens inom självbetjäning/web, multikanal inklusive proaktiv chat samt mobilitetslösningar.

 

Share

Kontakt

Antti Pudas
Head of Front end solutions
+358405821477
antti.pudas@tieto.com