Framtidens digitala arbetsplats

Kunskap och information är företagets mest värdefulla tillgång.

Utveckla en ny arbetskultur där samarbete och kunskapsutbyte är en daglig del av arbetslivet! Vi hjälper dig att identifiera möjligheter, främja innovation och öka produktiviteten – och samtidigt sänka kostnaderna.

Dina medarbetare är källan till stora mängder av kunskap, kompetens och kreativitet. Målet med Tieto Future Office är att göra det möjligt att dela denna kunskap i hela organisationen genom att utveckla nya sätt att samarbeta, och på så sätt utnyttja företagets hela intellektuella kapital.

Så här ser det ut i många företag

 • Distribuerad kunskap i en decentraliserad företagsstruktur 
 • Internt och externt projektarbete, vilket utgör ett viktigt bidrag till att skapa värde och / eller affärsutveckling
 • Beroende av internt innovationsarbete i kombination med kunskap, erfarenhet och personlig sakkunskap
 • Utnyttjandet av befintliga tjänster som SharePoint, bloggar, wikis, Unified Communications, mm är lågt
 • Ansträngningar görs för att förändra arbetskulturen och göra den mer inriktad på samarbete, resultat och värdeskapande

Tieto Future Office ®

Tjänstekonceptet erbjuder betydligt fler funktioner än ett vanlig intranät. Tieto Future Office använder kraftfull teknik som grund för att utveckla en helt ny kultur baserad på samarbete och kunskapsdelning, som övervinner både organisatoriska hierarkier och funktionella gränser. Det fungerar som en integrerad del av varje medarbetares arbetsplats.

Tjänster som hjälper dig att utveckla ditt framtida kontor:

 • Tjänstedesign och utveckling som skapar en personlig digital arbetsyta för varje anställd
 • Implementation och integration av den tekniska plattformen genom att kombinera affärskritiska system såsom ERP och CRM med funktionella lösningar, till exempel Microsoft SharePoint, Unified Communication och FAST Search
 • Införande av en förändrings- och  förvaltningsprocess med en prioriterad och stegvis utrullningsmodell
 • Genomföra inledande kampanjer för att implementera nya tjänster och verktyg i organisationen

Fördelar

 • Betydande ökning av produktiviteten och resultat kvalitet i kunskaps-och informationsbaserade aktiviteter
 • Minskade kostnader för resor och kommunikation
 • Förbättrad innovation och samarbete i virtuella / decentraliserade grupper
 • Öppenhet och tillgång till kunskap och information
 • Större tillgång till utvecklingspotentialen i din organisation
 • Ditt företag blir mer attraktivt för kompetenta medarbetare, både blivande och befintliga, som kommer att bli avgörande för den framtida framgången för ditt företag

Tekniken i sig är inte lösningen

Potentialen för ditt företag finns inom själva organisationen. Därför är målet att använda tekniken som en levande del i verksamhet och arbetskultur, med tjänster som gör dina anställdas vardag enklare. Genom att sätta användarna och deras behov i centrum ser vi till att din investering i kraftfulla IT-lösningar levererar god avkastning.

Share

Kontakt

Antti Pudas
Head of Front end solutions
+358405821477