Tieto Open Mobility Platform (TOMP)

TOMP ger ett kostnadseffektivt sätt att erbjuda mobila tjänster och affärsapplikationer för företag som vill förenkla samarbetet med sina affärspartner eller ge medarbetarna möjlighet att bli mer effektiva. Vill du förstärka företagets varumärke och öka försäljningen genom att erbjuda tjänster med längre räckvidd, kan du skapa mobila lösningar för både konsumenter och företagskunder.

Tieto Open Mobility Platform är en serie av mobilitetsacceleratorer, bestående av Tieto Mobility Gateway (TMG), Tieto Notification Service (TNS) och Tieto App Store (TAS). Mobillösningens hela livscykel stöds – från utveckling till distribution och underhåll.

Med TMG använder du mobiloptimerad teknik för att snabbt ansluta mobila klienter till affärssystem. Med TAS, som är en app-butikslösning för företag, kan du publicera och distribuera företagsinterna mobilappar och samla information och länkar till dina appar i allmänt tillgängliga app-butiker. Du kan använda TNS för att informera dina företagstjänsters användare via deras mobila enheter – oavsett om de använder din mobilapp eller inte. Det finns en lättanvänd, webbaserad administratörskonsol för hantering av användare, anslutningar och appar. I konsolen kan du även visa statistik.

Baserad på öppen källkod distribuerad till molnet

TMG, TNS och TAS baseras på allmänt erkända och beprövade branschstandarder för Open Source-teknik, och Tieto tillhandahåller dem ”as-a-service”. Beroende på behoven kan vi distribuera TMG-tjänsten till offentliga moln, virtuella privata moln eller privata moln. TNS och TAS tillhandahålls alltid via det offentliga molnet.

Tieto erbjuder tjänster för att utveckla mobila lösningar baserade på TOMP men du kan använda valfria utvecklingstjänster. Behöver du en specialanpassad punktlösning kan Tieto använda valda delar av TOMP, vilket ger snabb utveckling av din lösning. Du kan också skapa lösningar utifrån Tietos TOMP-baserade, förbyggda lösningsblock för exempelvis annonsering, feedbackinsamling och SMS-enkäter.

Share

Kontakt

Henri Suutarinen
Business Lead, TOMP
+358503715989
henri.suutarinen@tieto.com