Proaktiv support och servicedesk

En servicedesk – en enda kontaktpunkt – med ytterligare självbetjäning ger konsoliderat stöd för alla ICT-tjänster. Ytterligare kostnadseffektiva förbättringar genom synergier har en direkt påverkan på den totala ägandekostnaden. Självservice och självhjälpsfunktioner i portalen gör det också enklare för slutanvändaren att utföra uppgifter snabbare och mer pålitligt. Detta ökar användarnöjdheten och minskar underhålls- och reparationskostnader.

En servicedesk som tar på sig alla ärenden från inlämning till lösning gör slutanvändares dagliga liv enklare. De har en enda kontaktpunkt som löser den stora majoriteten av problemen på en gång. Om ärendet behöver trappas upp kommer servicedesken fortfarande äga ärendet genom hela processen, för att garantera att det inte glöms bort eller bollas fram och tillbaka mellan olika supportköer.

Genom en proaktiv supportmodell, automatisering och analyser reduceras antalet incidenter som påverkar slutanvändare. Lösningen är baserad på hantering av arbetsplatshälsa, att dra nytta av lager, analyser, rapportering och automatiserade åtgärder för att avhjälpa möjliga orsaker till olyckor innan de inträffar.

Den SIAM-kompatibla (Service Integration And Management) servicedesken med kapacitet för flera olika leverantörer löser problem snabbt och med fullt ansvar, vilket inte bara ökar användarnöjdheten, utan garanterar också kontinuitet i verksamheter och håller dyra avbrott i arbetet till ett minimum.

 
Share