Plattformar för företagsapplikationer

Marknads- och affärsförhållanden förändras snabbare än någonsin – företagen måste vara anpassningsbara, skalbara och flexibla. I de flesta företag förväntas IT-avdelningen bidra till att förändringarna genomförs snabbt och säkert, med bibehållen eller höjd konkurrenskraft.

Genom att möjliggöra företagsrörlighet och skalbara hybrid molnplattformar för verksamhetskritiska applikationer, ger ERP-system och databaser hög tillgänglighet och prestanda samtidigt som komplexiteten och kostnaderna minskar. Hantering av applikationens livscykel automatiserar infrastruktur- och plattformsdriftsättning, accelererar utveckling och applikationslansering i ekosystem med många olika leverantörer som stödjer IoT och Big Data.

tieto-ms-img-business_application_platform_services_548.jpg

 

När nya affärsmöjligheter dyker upp bör du kunna ta tillvara på dem på en gång. Din nuvarande och fragmenterade miljö kräver hög initial investering för att möjliggöra ny applikationsutveckling och har ledtider på flera månader. Detta är svårt, både med tanke på arbetskraft och kostnader. Höga licensavgifter och komplexiteten i licenshantering hindrar ytterligare dina framsteg. När applikationen äntligen är igång märker du att de vilda svängningarna i datavolymer och manuell livscykelhantering ytterligare anstränger dina resurser.

Säkra, hanterade tjänster med upp till 99,99 procents tillgänglighet gör att du kan driftsätta applikationer för dina snabbt förändrande affärsbehov i takt med att de inträffar och skala upp eller ned datorlösningar, databaser och lagringskapacitet – allt efter behov. När applikationslivscykelhanteringen är automatiserad och optimerad i en konsoliderad och standardiserad miljö kan du ha kontroll över dina kostnader, inte minst genom en flexibel licensmodell som ingår i tjänsten.

 • Säkra och hanterade tjänster med hög tillgänglighet 

 • Skalbar och snabb driftsättning av applikation för förändrande affärsbehov 

 • Automatisering och optimering av hantering av applikationslivscykeln 

 • Kostnadsbesparingar genom flexibla och optimerade licensmodeller 

 • Mindre komplexitet genom konsolidering och standardisering

Tjänsteportfölj

Tjänsten Plattformar för företagsapplikationer innefattar:

Hantering och automatisering av applikationslivscykeln

 • Tieto Enterprise Cloud Orchestration (TECO)

ERP- och CRM-plattformstjänster

 • Tieto Dynamic Landscape för ERP
 • Dynamics AX och CRM

Databastjänster

 • Tieto Dynamic Landscape för DB
 • DB2 aaS
 • SQL Server Paas
 • Open Source

Tredje plattformens PaaS

 • Tieto Integration PaaS
 • Big Data PaaS
 • Java PaaS
 • BizTalk Paas
Share

Kontakt

Erik Johannisson
Marketing Partner, Technology Services & Modernisation
+46730825813
erik.johannisson@tieto.com