Smart systemintegration ger dig konkurrensfördelar

Integration är både en nödvändighet och en möjliggörare. Att kunna presentera information i realtid från integrationslagret gör att du kan fatta rätt affärsbeslut och prioritera åtgärder i tid.

Behovet av integration ökar väsentligt i alla företag och organisationer. Att kunna hantera detta behov är avgörande för din konkurrensförmåga.

Fyra megatrender ökar integrationsbehovet

Gartner har identifierat fyra megatrender på marknaden som driver behovet av väl fungerade integrationslösningar.

1. Mer socialt: Människor kommunicerar och delar information i en allt högre takt. Sociala medier gör att mängden data snabbt ökar och dina system ska både kunna hantera och koppla samman all information.

2. Ökad mobilitet: Att vi inte längre är bundna vid att arbeta på en plats är en trend som påverkar behovet av integration mellan olika IT-enheter.

3. Molnet växer: Oavsett var du befinner dig kan du tack vare molnet komma åt all information du behöver för att arbeta, sälja och kommunicera men det ställer krav på att system kan integreras oavsett om de befinner sig i molnet eller på marken.

4. Tillgänglig information: Mängden information ökar dramatiskt och allt behöver integreras mellan och inom organisationer, samt mellan människor och maskiner. Integrationslösningar måste kunna hantera stora volymer data samt allt mer komplexa mönster. Utmaningar uppstår också i form av säkerhet. Rätt personer ska i realtid kunna nå rätt information med en enkel inloggning medan obehöriga ska hållas utanför.

Allt kopplas samman. Konsekvensen är att behovet av integration ständigt växer och Gartner räknar med att företag år 2018 spenderar mer pengar på integration än på utveckling av nya applikationer. Därför behöver du säkra, pålitliga och ledande integrationslösningar.

Integration är affärskritiskt

I dag är alla IT-resurser förbundna med varandra, både inom och mellan företag och organisationer. Det är inte längre bara människor utan även maskiner som länkas samman i den digitala världen. Samtidigt ökar behovet av att slussa data mellan olika IT-resurser var de än befinner sig i realtid.

Väl fungerade integration är både en nödvändighet och möjliggörare för att dra nytta av de möjligheter den snabba digitaliseringen medför. Smarta integrationslöningar möjliggör exempelvis visualisering av information som strömmar i integrationslagret i realtid. På så sätt kan rätt användare få tillgång till affärskritisk information när denna behövs.

I integrationslagret kan vi också bygga automatiserade affärsprocesser med sammanlänkande system som skapar stora konkurrensfördelar för företag och organisationer.

Du och dina kollegor kan alltså använda tiden till det som är viktigast samtidigt som flaskhalsar elimineras från affärsprocesserna. Det är inte bara fråga om att spara pengar. Det är i lika hög grad fråga om att snabbare kunna agera på marknadens krav.

Skalbar integration från Tieto

Integration blir en allt större del av IT-budgeten hos företag och organisationer. När du låter oss som har integration som profession göra arbetet så ökar både hastigheten, kvaliteten samtidigt som du garanterat får de bästa lösningarna. Därtill finns stora kostnadsfördelar i den globala leveransmodell vi erbjuder. 

Vi bygger, förvaltar och driver integrationslösningar till ett brett spektrum av kunder inom många olika branschsegment. Hos oss jobbar över 500 integrationsexperter som kan hjälpa dig göra din verksamhet effektivare. Genom vårt koncept Integration Office erbjuder vi en helhetslösning som täcker hela ert behov av E2E-integration. Strategiska partnerskap med världsledande produktföretag så som SAP, Microsoft och Oracle garanterar dig världsledande integrationstjänster som säkrar dina affärsprocesser.

Integration Office innehåller följande:

  • Expert och rådgivning in om Integrationsarkitektur
  • Tjänster för automatisering av affärsprocesser (BPM)
  • Tjänster för utveckling, migration och konsolidering av integrationsplattformar
  • Förvaltning av integrationsplattformar och lösningar, ITIL-anpassad
  • Tjänster för identitets- och åtkomsthantering (Identity and Access Management, IAM)
  • Övervakning av affärsprocesser (Business Activity Monitoring, BAM)
  • Integration som molntjänst (PaaS)

Vi erbjuder integrationslösningar i världsklass som ger dig stora konkurrensfördelar. Hör gärna av dig till oss och berätta mer om dina utmaningar och visioner.

Share

Kontakt

Fredrik Berlind
Head of Integration Services, Enterprise applications
+46705462344
fredrik.berlind@tieto.com