Microsoft-lösningar för ditt företag

Microsofts ERP- och CRM-lösningar (Enterprise Resource Planning, Customer Relationship Management) baseras på Microsofts teknikplattform.

Microsoft Dynamics-lösningarna ger stöd för globala affärsprocesser fördelade på flera anläggningar i olika länder. Lösningarna är inriktade på central hantering av internationella företag, med ökad insyn och effektivt samarbete i hela företaget.

Fokus på dina affärsbehov

Microsoftbaserade lösningar för specifika affärsbehov som  hjälper dig att använda resurserna mer effektivt och att dra mer nytta av informationssystemen genom förbättrad integrering och hantering. En anpassad lösning kan förenkla samarbete och kommunikation, ge ökad kontroll och högre datatransparens. 

Tjänster 

  • Implementerings- och integreringstjänster
  • Uppgraderings- och konsolideringsprojekt
  • Konsultation för utvecklings- och Dynamics-lösningar
  • En komplett uppsättning av program- och databashanteringstjänster (ASM-tjänster)
  • Konsulttjänster för affärs-/företagsoptimering
  • Projektledningstjänster
  • Systemrevision

Samarbete med Microsoft

Vi har Microsoft-guldkompetenser för många lösningar från Microsoft, bl.a. för Dynamics ERP och Dynamics CRM. Vi har de senaste kunskaperna om Microsoft Dynamics-produkterna och ser till att du får största möjliga nytta av dem. Läs mer om vårt samarbete.

Share

Kontakt

Kjeld Ohland-Andersen
Head of Dynamics Scandinavia
kjeld.ohland-andersen@tieto.com