Styr din verksamhet med MS Dynamics AX ERP-lösningar

Effektiva ERP-system (Enterprise Resource Planning, resursplanering för företag) är ett enkelt sätt att få tillgång till relevant affärsinformation, så att du kan fatta välinformerade, snabba beslut i realtid och optimera dina affärsprocesser.

I nära samarbete med Microsoft implementerar vi heltäckande ERP-lösningar som baseras på Microsoft Dynamics AX-programvara. Microsoft Dynamics AX är en affärslösning för globala företag som stödjer branschspecifika och driftrelaterade affärsprocesser och erbjuder omfattande, centrala ERP-funktioner för finansiell administration och personalhantering.

Tillverkningsindustrin är ett av Tietos viktigaste utvalda affärsområden.

Tillverkning – en krävande affärsmiljö

Många tillverkningsföretag tvingas arbeta hårt för att klara den ökande konkurrensen och för att kunna reagera på förändringar på marknaden samt i affärsmiljön. Affärsutvecklingen blir en utmaning med olika typer av krav på såväl verksamhetsstyrning som kärnapplikationer.

ERP-tillämpningarna (Enterprise Resource Planning) måste

 • tillhandahålla ett stort antal funktioner utan att kräva alltför mycket anpassning
 • vara flexibla för att stödja nya affärsmodeller
 • vara användarvänliga och smidiga att ta i bruk.

Färdiga funktioner för tillverkningsföretag

Tietos lösning Dynamics AX ERP för tillverkningsföretag har utöver Microsoft Dynamics-standardpaketet färdiga tilläggsfunktioner för tillverkningsföretag.

Lösningen är driftklar, med fler färdiga funktioner och mindre behov av anpassning:

 • Process Industries for Dynamics AX.
 • Branschlösning som underlättar processbaserad tillverkning.
 • Finsk finansiell hantering.
 • Förbättringar som underlättar hanteringen av lokala finansiella krav.
 • Materialhantering.
 • Funktioner för handhållna enheter och truckar för automatiserad lagerhantering.
 • Hantering av upphandlingar och materialtillgång.
 • Kvalitetshantering.
 • Effektiv kvalitetsplanerings- och provtagningshantering.

Tietos Dynamics AX-baserade lösning drar nytta av vår globala leveransmodell för att hjälpa dig att klara kraven på ökad kontroll och samordning, högre kvalitet samt flexibilitet. Vi kan leverera lösningen med högre servicenivåer och säkerställa en fullständig projektlivscykel – från analys av affärskraven och implementering av projektet till löpande tjänster. I våra projektteam ingår experter på tillverkningsindustrin och på Dynamics, som ser till att lösningen tillgodoser dina unika behov.

Samarbete med Microsoft

Grunden för den här robusta leveransmodellen är vår starka kompetens inom Dynamics ERP och Dynamics CRM. Vi har Microsoft-guldkompetenser för många lösningar från Microsoft, bl.a. för Dynamics ERP och Dynamics CRM. Vi har de senaste kunskaperna om Microsoft Dynamics-produkterna och ser till att du får största möjliga nytta av dem.

Dela:

Kontakt

Magnus Rehnberg
Business Consultant
+46702047579
magnus.rehnberg@tieto.com