SAP – Tieto Dynamic Landscape

Tieto Dynamic Landscape för ERP är en del av den smarta plattformsportföljen för Tieto Cloud Services som hjälper kunder att ta klivet in i en ny era av flexibilitet och prestanda.

Flexibel och effektiv SAP-lösning

Företag som använder SAP-baserade kärnsystem för att stödja verksamheten står inför en rad utmaningar. Pålitlig hantering av komplexitet och kostnader är nödvändigt i snabbt föränderliga affärsmiljöer. Flexibilitet är väldigt viktigt. När volymer ökar eller minskar och kunders affärsbehov förändras behöver system och tjänster anpassa sig.

Allt detta leder till att företag väljer Platform as a Service-tjänster (PaaS) – en snabbt växande IT-tjänst som ger en ny nivå av effektivitet och flexibilitet i SAP-landskapet.

Tieto Dynamic Landscape för ERP 

Tieto ger en ny nivå av flexibilitet och effektivitet för att driva verksamhetskritiska IT-system. Tieto Dynamic Landscape för ERP erbjuder följande element:

 •  Dynamisk, flexibel och anpassningsbar arkitektur – Dynamic SAP

  • alla möjliga SAP-systemkomponenter virtualiserade

  • den senaste kostnadseffektiva lagringstekniken (snabb Snap-cloning för att stödja plötsliga affärskrav och Snapshot-backup för snabb dataåterhämtning)

 • Repeterbara lösningar

  • Linux serverhårdvara enligt branschstandard

 • Standardiserad service som garanterar effektivitet

 • Dubbel datacenterlösning för att maximera pålitligheten och kontinuiteten

Tieto-tjänsterna levereras som privat PaaS-modell för att garantera kunders datasäkerhet.

Tieto Dynamic Landscape för ERP har en testad miljö, modeller som är redo för implementering och drift, operativa processer samt verktyg på plats.

Vilka fördelar kan du få från Tieto Dynamic Landscape för ERP?

Affärsfördelarna från Tietos lösningar är många:

 • Betala för det du använder: inga investeringar i hårdvara eller teknisk expertis

 • Standardiserad implementering och drift: testade miljöer, färdiga modeller för implementering och drift

 • Inget behov av inhouse-kunskap eller expertis: vi har erfarna servicetekniker och dedikerade experter på migrationsprojekt

 • Förbättrad kvalitet: kompetens, operativa processer och verktyg, dygnet runt-tjänster tillgängliga

 • Minskade kostnader: standardisering, skalekonomi och volymfördelar, hantering av SAP-programs livscyklar. Kunders kostnadsstruktur blir lättare jämfört med den traditionella servicemodellen.

Tietos PaaS-tjänster använder energieffektiva och säkra datacenterfaciliteter i Finland och Sverige med avancerade molntjänstkapaciteter.

Share

Kontakt

Matti Hartikainen
Lead product manager
+358407130710
matti.hartikainen@tieto.com