Tieto Enterprise Cloud Orchestrator

Digitalisera ditt företag genom att industrialisera IT.

I takt med att digitaliseringen av samhället fortskrider bevittnar vi en radikal förändring av konsumenters beteende och behov. Konsumenter förväntar sig nya och innovativa tjänster snabbare och med en fantastisk användarupplevelse som är tillgänglig när som helst – på alla enheter.

Tieto Enterprise Cloud Orchestrator kommer förändra ditt sätt att utveckla, driva och underhålla applikationer. Genom att industrialisera din IT kommer du kunna skapa innovationer snabbare, driftsätta nya tjänster till lägre kostnad och optimera ditt företags övergripande resultat.

Varje företag är ett digitalt företag

I dag är varje företag ett digitalt företag som är pressat att skapa innovationer snabbare, med färre resurser och med större flexibilitet. Detta resulterar i många nya utmaningar. 

Nuvarande IT-drivna modeller är inte utformade för dagens hypersnabba affärsklimat. Organisationer behöver tänka om när det gäller sin praxis för applikationsutveckling och sätt att arbeta på för att möjliggöra den rörlighet och snabbhet som krävs.

Vår lösning

Tieto Enterprise Cloud Orchestrator svarar på de digitaliseringsutmaningar som alla företag kommer att ställas inför. Det är en tjänst för: 

 • end to end-hantering av program under hela deras livscykel

 • automatiserad driftsättning av infrastruktur och plattformar 

Tieto Enterprise Cloud Orchestrator snabbar på utvecklingen och lanseringen av applikationer i ett ekosystem med flera olika leverantörer, automatisering och industrialisering av IT-processer för att sänka kostnader och höja kvaliteten.

Vår lösning för företag och IT närmare varandra och ger dig möjlighet att innovera nya digitala tjänster snabbare och på ett flexibelt sätt.

Läs mer här >>>

Få företaget att växa och spara pengar

Tieto Enterprise Cloud Orchestrator hjälper dig att

 1. UTÖKA 
  ditt företag genom att snabbare driftsätta nya tjänster
   

 2. DIGITALISERA
  din applikations livscykelprocess genom att industrialisera IT
   

 3. OPTIMERA 
  ditt affärsresultat

Baserat på vår initiala kundupplevelse ökar Tieto Enterprise Cloud Orchestrator affärsresultat med upp till 20 procent och processar effektivitet med upp till 40 procent, samtidigt som ICT-prestandan ökar med upp till 40 procent.

Grow, digitalize, optimize

Se fler detaljer här >>>

Värde för alla intressenter

Tieto Enterprise Cloud Orchestrator för IT och företag närmare varandra och gör att företag kan hålla jämna steg med den digitala marknadsplatsen och kan sikta på att vara snabbare, smartare och mer kostnadseffektiva än konkurrenterna.

TECO for CEO

 

Är du VD eller äger ett företag?

”Vår tjänst möjliggör rörlighet och tillväxt för ditt företag med snabbare tid till marknad från idé till lanserad tjänst.”

 

 

TECO for CIO

 

Är du IT-direktör? 

”Tjänsten erbjuder ditt företag en standardiserad, säker och kostnadseffektiv tjänsteplattform för framtida affärer och automatiserar IT-drift för applikationsutveckling och garanterar stabil produktion.”

 

 

TECO for developer

Är du en utvecklare?

”Vår Cloud Orchestrator ger dig ett öppet och rörligt ekosystem för molnutveckling för snabb och kostnadseffektiv applikationsutveckling och innovation, inklusive automatiserad lansering av applikationer och testhantering.” Se vår video.

 

 

Vill du veta mer?

Share

Kontakt

Jyrki Saarinen
Senior Product Manager
+358207269243
jyrki.saarinen@tieto.com