Tieto Productivity Cloud SQL Server

Pålitlig molndatabasprestanda skapar affärsfördelar.

Dagens arbetsliv handlar helt och hållet om resultat och effektivitet. Vi förtjänar alla att njuta av arbetet medan vi levererar, då vårt arbets- och privatliv är sömlöst sammanlänkade. Tieto Productivity Cloud SQL Server (TPC SQL Server) förbättrar sättet vi jobbar på.

TPC SQL Server

TPC SQL Server erbjuder, levererar och hanterar SQL Server Platform as a Service (PaaS) från ett Tieto-moln. 

Tjänsten är utformad för att möta de ökande affärskraven på produktivitet, flexibilitet och skalbarhet. Detta är en snabbt driftsatt tjänst som levererar kostnadseffektivitet och pålitlig drift med hög tillgänglighet för att du ska kunna fokusera på din kärnverksamhet.

Omfamna möjligheterna

  • Ta kontroll över din verksamhet

Ett effektivt och proaktivt sätt för att ta kontroll över dina SQL Server-drivna program.

  • Använd kraften hos SQL Server utan komplexitet

Låt människor vara sina mest produktiva jag genom att via SQL Server tillhandahålla prestanda och tillgänglighet på det sätt som de behöver. På så sätt skapas flexibilitet och affärsrörlighet samtidigt som man ger en njutbar användarupplevelse.

  • Kom åt data säkert och samarbeta

Lagra dina backend-data i molntjänsten för företag och få tillgång till dina data säkert från ditt program – när som helst.

TPC SQL Server är en standardiserad och automatiserad plattformstjänst för hosting av databaser. TPC SQL Server består av kapaciteten från TPC-infrastruktur, automatiserad hantering, övervakning av alla relaterade komponenter och SQL Server-specialistsupport för både incident-/problemhantering och service-/ändringsförfrågningar.

Tjänstepaket

  • Rapportering

TPC SQL Server ger dig en insikt i ditt backend-system för att proaktivt förbättra din verksamhet och ta kontroll över din affärslogik.

  • Skalbarhet

Få prestandan du behöver utan komplexiteten och låt TPC SQL Server växa med din verksamhet.

  • Tillgänglighet

Få stabiliteten och tillgängligheten som din verksamhet förtjänar. TPC SQL Server ger dig infrastruktur för att möta dina behov.

  • Övervakning

Aktiv övervakning ger dig en proaktiv konkurrensfördel genom att den visar när, var och hur dina system interagerar med back-end genom att använda lagrade trendanalyser.

  • Horisontella serviceerbjudanden

Vilken roll som än optimeras kan tjänsteleveransen berikas med utvalda tjänstekomponenter som är gemensamma för alla. Servicen blir då helt rätt för varje enskild användargrupp och även anpassad för dina affärsbehov.

Dessa fördefinierade värdeadderande komponenter kan börja användas från och leveransens början eller vid en tidpunkt som passar dig därefter.

Tjänstenivåer och licensering

TPC SQL Server finns på olika tjänstenivåer för att tillgodose dina specifika tillgänglighets- och redundansbehov.

Infrastrukturkapaciteten som behövs tillhandahålls från en delad Tieto Productivity Cloud-miljö.

TPC SQL Server erbjuder en flexibel licensmodell optimerad för den organisation där den används. Den erbjuder valet mellan SPLA-licensering där Tieto tillhandahåller licenserna och License mobility där dina existerande licenser används när det är tillgängligt.

Share

Kontakt

Peik Niemi
Lead Business Development Manager
+358207252272
peik.niemi@tieto.com