Tredje plattformens PaaS

Tietos tredje plattform bygger på rörlighet, analys och molnet. Den hålls ihop av ett integrationslager som möjliggör informationsutbyte och att företag kan samarbeta som ekosystem för att generera värde. Dessa samarbeten i ekosystem möjliggörs genom användning av API-tjänster via ett informationsutbyte.

Tieto Integration Platform as a Service (Paas) ger en plattform för att snabbt integrera företagstjänster. Tieto Integration PaaS är utformad för att uppfylla allmänna behov av funktioner för olika integrationskrav, inklusive programintegreringar, API-hantering och molnintegreringar. Tieto Integration PaaS erbjuder hela paketet från infrastruktur till kontinuerlig service för dina integreringsbehov som en privata molnet-lösning från Tietos nordiska datacenter. Tieto Integration PaaS minskar tiden till marknad för nya affärstjänster som drivs av systemintegreringar.

Tietos Big Data Platform as a Service blir en viktig faktor för att realisera värdet på nya datatillgångar. Det föränderliga rättsliga landskapet kring skydd av personuppgifter och datasäkerhet gör det nödvändigt att ta upp frågan om datalokalitet vid implementering av lösningar som förlitar sig på personuppgifter.

Tietos Big Data-plattform för med sig maskininlärningsförmåga i realtid för att bygga anpassningsbara tjänster som använder avancerade statistik- och beräkningsmetoder. Företag kan dra nytta av ett brett utbud av maskininlärning och djupa inlärningsalgoritmer för att bygga värdeadderande företagstjänster och branschkunskap. Båda behövs för att klara av digitala störningar.

I och med den ökande digitaliseringen av affärsprocesser och nya informationskällor från sociala medier, sensorer och e-handel har organisationer upptäckt att Big Data presenterar en ny möjlighet i att omvandla business intelligence till en framåtblickande process. Samtidigt ses också Big Data som en utmaning på grund av sin nya komplexitet samt de specialistkunskaper som krävs och de nya infrastrukturinvesteringarna. Genom att använda en molnleveransmodell för en Big Data-plattformslösning kan organisationer ”börja smått och växa sig stora” utan att äventyra datasäkerhet, beräkningsbehov eller förutsägbarhet för kostnader.

Tieto Java Platform as a Service erbjuder mellanprogramsskiktet (både öppna och leverantörsspecifika alternativ) att skapa lösningsacceleratorer till den tredje plattformen samtidigt som lösningen stöder konventionella företagsapplikationer. Java fortsätter att vara den plattform som föredras för de flesta företagsapplikationerna. Java är också en grund för värdeadderande tjänster som Business Process Management och ERP. Plattformen stöder hela programutvecklingens livscykel inklusive programutveckling, driftsättning och utförande i molnet.

Tieto Productivity Cloud BizTalk Platform as a Service förenar företags applikationsintegrering (Enterprise application integration, EAI) och B2B-integrering och tar itu med integreringsutmaningar från företag till internet. Lösningen erbjuder en standardgateway för att sända och ta emot dokument på internet, såväl som att erbjuda en rad tjänster som garanterar dataintegritet, leverans, säkerhet och support för ramverket för BizTalk och andra viktiga dokumentformat. I och med att den levereras från det privata molnet inkluderar denna standardiserade och automatiserade plattformstjänst de servicekomponenter som behövs för hosting av BizTalk.

Share

Kontakt

Peik Niemi
Lead Business Development Manager
+358207252272
peik.niemi@tieto.com