Infrastrukturtjänster – hantera molnet och äldre system

I dagens affärslandskap förändras IT-utmaningarna från att hantera det nuvarande till att kunna stödja snabba utvecklingscykler. Komplex och icke flexibel infrastruktur – som manga äldre system har – kommer inte kunna stödja konstant ökande datavolymer och förändrade lagkrav om a tillräcklig kapacitet för att hantera toppar i efterfrågan. Stora investeringar i kapacitet som inte används större delen av tiden är dock inte ekonomiskt förnuftigt.

tieto-ms-infrastructure_services_548.jpg

En hybridmodell av privat och publikt moln som integreras i dina äldre system möjliggör komplettering, optimering och modernisering av din äldre produktivitet. Hanterade tjänster som levereras säkert från nordiska datacenter garanterar inte bara att kombinationen fungerar optimalt, de förflyttar också dina utgifter från rigida kapitalkostnader till flexibla driftskostnader (betala för det du använder) för ett bättre förhållande mellan kostnad och resultat.

Tietos hybrida molnlösning är baserad på den bästa kombinationen av publikt och privat moln för att möta nuvarande och framtida krav. Vi optimerar lösningen från både ett tekniskt och ett affärsmässigt perspektiv. Detta innebär ett enda tjänstelager till vanliga publika molnbaserade kapacitetsplattformar (Microsoft Azure, Amazon Web Services), den befintliga privata molnplattformen och de nuvarande traditionella leverantörerna oavsett plats. Tietos hanteringstjänster erbjuder en standardstack av tjänster för att hantera arbetsbördor i molnet, på plats eller i äldre datacenter.

Tjänsteportfölj

Våra infrastrukturtjänster innefattar följande:

Molntjänster för infrastruktur

  • Privat moln: Tieto Cloud Server, Tieto Productivity Cloud

  • Publikt moln: Azure

  • Branschkompatibla moln

  • Infrastrukturhantering

 

Våra datacenter

Grunden för våra infrastrukturtjänster, traditionella som molnbaserade, är våra säkra, moderna och gröna datacenter i Finland, Sverige och Norge.

Våra datacenter ger det infrastrukturplattformarna behöver för att ta hand om de mest krävande kraven inom privat och offentlig sektor och behovet av traditionell och molnbaserad kapacitet. Högtillgänglighetslösningar upp till 99,99 procent distribueras vanligtvis till två eller tre av Tietos datacenter.

För de kunder som arbetar globalt erbjuder vi även infrastrukturtjänster från våra datacenter i Nordamerika (USA), Asien (Singapore) och Ryssland (Moskva). För anläggningar utanför dessa områden och deras kapacitetskrav runt om i världen erbjuder vi våra hanterade lösningar på plats. Här kan vi serva våra kunders behov – från de minsta kontoren till de största, affärs- och tjänstekritiska anläggningar där stopp i IT-system inte är en möjlighet. Inom många branscher lägger dessa system på plats grunden för våra branschspecifika SaaS-lösningar.

Tietos datacenter möter de allra mest strikta krav som de finska och svenska myndigheternas säkerhetsriktlinjer såväl som säkerhetscertifikat som PCI-DSS för finansbranschen. De har även ISO-certifieringarna ISO 14001, ISO 27001 och ISAE 3402.

 

Infrastrukturhantering

Traditionella infrastrukturtjänster

Virtuella servrar, fysiska servrar, lagring

Stordatortjänster

ISO certifications

 

Share