Infrastrukturhantering

Infrastrukturhantering är en hanterad tjänstelösning för infrastrukturers kapacitetssystem oavsett var de finns. De kan finnas i Tietos datacenter, hos kunden eller i det publika molnet.

Tjänsten innefattar uppdaterade hanteringsverktyg och branschens bästa praxis, vilket gör att kunden kan fokusera på att få ut så mycket som möjligt av infrastrukturplattformens tillgänglighet, prestanda och driftskontinuitet i stället för att investera i verktyg och kapacitet för systemhantering. 

Tjänsten för infrastrukturhantering garanterar att tjänsterna ligger i linje med kunders ICT-arkitektur och att förändringar i miljön är auktoriserade och godkända genom att använda standarden för förändringshanteringsprocessen. Tieto använder servicesupport och leveransprocesser enligt branschstandard.

Share