PaaS - Platform as a Service

Utveckla, testa och driftsätt applikationer över internet utan att köpa och hantera underliggande hårdvara och mjukvara.
PaaS Platform as a Service innebär sann flexibilitet eftersom den ger kunderna möjlighet att öka eller minska kapaciteten baserat på verkliga affärsbehov. Säkerhet och tillgänglighet, baserad på en standardiserad plattform, testad miljö finns inbyggt i systemet.

I alla tjänster ingår implementering och underhåll av nödvändiga nätverk, hårdvara och mjukvarukomponenter (t.ex. http och applikationsservrar, databaser, operativsystem).

Share

Kontakt

Mailbox Infrastrukturtjänster
msmarketing@tieto.com