Dynamic SAP Landscape

Tieto Dynamic SAP Landscape är en del av Tietos smarta cloudportfölj som hjälper dig att uppnå högre flexibilitet och prestanda.

Flexibel och effektiv SAP-lösning

Tillförlitlig hantering av komplexa system och kostnadskontroll är väsentligt i snabbt föränderliga affärsmiljöer. Volymer ökar eller minskar kontinuerligt och affärsbehov förändras, vilket innebär att system och tjänster hela tiden behöver anpassas.

Detta leder till att allt fler företag väljer Platform as a Service (PaaS) - en snabbväxande del av molnet som ger en ny nivå av effektivitet och flexibilitet till deras SAP-landskap.

Dynamic SAP Landscape från Tieto

 • Dynamisk, flexibel och anpassningsbar arkitektur 
   - Samtliga, tillgängliga SAP systemkomponenter virtualiserade. 
  - Senaste kostnadseffektiva lagringstekniken (Snap-cloning och Snapshot backup) 

 • Repterbara lösningar  
  - Linux serverhårdvara enligt branschstandard
   
 • Standardiserad service garanterar effektivitet
   
 • Redundant datahantering för att maximera tillförlitlighet och kontinuitet - i  egna energieffektiva och säkra datacenter i Finland och Sverige

Dynamic SAP Landscape har en testad miljö, färdiga modeller för implementering och drift, operativa processer samt verktyg på plats. Tjänsterna  levereras som privat PaaS för att garantera hög datasäkerhet.

Affärsnytta med Tieto Dynamic SAP Landscape

Betala för det du använder: Inga investeringar i hårdvara eller teknisk expertis.

Standardiserad implementering och drift: Testade miljöer, färdiga modeller för implementeringar och drift.

Inget behov av egen intern kunskap och expertis. Använd istället våra erfarna servicetekniker och våra dedikerade experter på migrationsprojekt.

Förbättrad kvalitet: Kompetens, operativa processer och verktyg på plats upp till 24/7 om ni så önskar.

Minskade kostnader: Standardisering, skalekonomi och volymfördelar, hantering av SAP application lifecycles. Helt enkelt en mer transparent och överskådlig kostnadsstruktur jämfört med traditionell servicemodell.

Share

Kontakt

Mailbox Infrastrukturtjänster
msmarketing@tieto.com