Tieto Java Open Source Software PaaS

En kostnadseffektiv och komplett Java-plattform - klar att användas.

Tjänsten erbjuder en flexibel och dynamisk Java plattform där ni endast betalar för det ni använder.

Din organisation behöver inte göra initiala investeringar i infrastruktur eller programvarulicenser. PaaS-tjänsten säkerställer att ni har tillgänglighet, prestanda, säkerhet och skalbarhet.

Produkten är baserad på JBoss applikationsserver som stöds av Tieto OSS Labs. Tieto Java OSS PaaS är idealisk om du vill migrera applikationer från tunga, kommersiella applikationsservrar med höga licenskostnader till en mycket mer kostnadseffektiv plattform och samtidigt bibehålla god prestanda och bra stöd.

Tieto Java OSS PaaS fungerar självklart som en bra passform även för dina nya projekt.

Share

Kontakt

Mailbox Infrastrukturtjänster
msmarketing@tieto.com