Tieto Sharepoint PaaS

Tietos Sharepoint PaaS är rätt val för dig när...

...du behöver en SharePoint-miljö för ett tidsbestämt projekt

...du vill utvärdera SharePoint som intranät- eller extranätlösning

...du vill dra nytta av molnmodellen

productivity-cloud-front-image.png

 

Tieto SharePoint PaaS är en lösning som ger era medarbetare ett effektivt sätt att arbeta tillsammans, snabbt hitta organisatoriska resurser, söka efter experter och företagsinformation, hantera innehåll och arbetsflöden samt få insyn i verksamheten för att fatta bättre beslut.

För bästa funktionalitet för er organisation är vår lösning byggd på Microsoft SharePoint 2013-teknologi och driftas i pålitliga och säkra Tieto datacenter. Tieto SharePoint PaaS är en standardiserad tjänst som ni kan använda som en end-to-end-lösning, levererad över molnet, med funktionalitet som ni kan använda direkt.

Tieto SharePoint PaaS inkluderar alla tjänster som behövs för att köra en SharePoint-miljö:

  • SharePoint Server Management
  • SQL Server Management
  • TPC Infrastructure Management

Den infrastrukturkapacitet som behövs tillhandahålls från en delad miljö till en kunddedikerad applikationsplattform.

Varför välja Sharepoint PaaS jämfört med traditionell SharePoint Hosting eller en publik molnlösning?

Tieto Sharepoint PaaS

För mer information om hur du kommer igång med Tieto SharePoint PaaS - kontakta oss redan idag!

 

Dela:

Kontakt

Timo Wuoma
Product Manager
+358456514725
timo.wuoma@tieto.com
Sören Hedin
Lead Offering Manager, Sweden and Norway
+46767705235
soren.hedin@tieto.com