Traditionella infrastrukturtjänster

Vi erbjuder traditionella infrastrukturtjänster för applikationer som inte kan flyttas till molnplattformar. Det finns många anledningar till varför applikationer kräver traditionell virtualisering. Oftast är licensiering en drivande faktor, med applikationer som kräver äldre programvara eller äldre versioner av operativsystem som en god tvåa.

För applikationer som inte kan virtualiseras erbjuder Tieto fysiska standardkapacitetstjänster. Tieto Capacity services är utformade och baserade på högkvalitativa fysiska bladservrar som lagras säkert i våra datacenter med rätt kombination av delad och kunddedikerad kapacitet.

Virtuell kapacitet

När privata eller publika molnbaserade tjänster inte passar för dina behov erbjuder Tietos Virtual Capacity operativsystemredo och skalbar kapacitetsinfrastruktur för Windows och Linux virtuella servrar. Tieto erbjuder standardiserade virtualiseringsplattformar som i huvudsak är baserade på VMware-teknologier, Microsoft Hyper-V och Linux KVM.

Fysisk kapacitet

I de fall där konsolidering till virtuella miljöer inte är möjligt kan fysisk kapacitet behövas. För dessa situationer erbjuder vi den kapacitet som behövs från våra bladkapacitetslösningar.

Den fysiska serverkapacitetstjänsten är en industrialiserad, standardiserad och säker fysisk bladserverplattform som använder sig av högkvalitativa fysiska bladservrar som lagras säkert i våra datacenter. Tjänsten hanteras och övervakas centralt och ger en fysisk bladserverplattform baserad på den senaste tekniken med hög prestanda och kvalitet.

Stordator

Många stora företag förlitar sig fortfarande på stordatorer och applikationer utvecklade på dessa system för sina kritiska arbetsbelastningar. För att ta hand om dessa kunder erbjuder vi stordatortjänster och kapacitet från våra finska datacenter. Hög tillgänglighet garanteras genom att vi använder stordatorer från två datacenter tillsammans med de senaste versionerna av hård- och programvara samt använder oss av professionella operatörer med många års erfarenhet.

Stordatordriftshantering erbjuder infrastrukturtjänster för de applikationer som Tietos kunder har. Dessa tjänster innefattar kapacitetsplanering och underhåll, hantering av olika stordatorers delsystem och faciliteter som krävs för att underhålla stordatormiljön. Tjänsten innefattar också servicehantering och relaterad rapportering.

Lagring

Tietos tjänster för lagringskapacitet är utformade att vara mycket redundanta och skalbara både när det gäller prestanda och kapacitet för att möta de mest krävande kundkraven på datatillgänglighet, prestanda och kapacitet. Vi använder den senaste lagringsteknologin från ledande lagringsleverantörer för att erbjuda SAN och NAS lagringstjänster. Vår lagringskapacitet baseras på reserverat/allokerat utrymme på SAN och på använt utrymme på NAS-lagring.

I våra privata molnprodukter är lagring del av plattformens kapacitet och är högst automatiserad.

 
Share