Workspace Management

Hantering av den digitala arbetsplatsen ger dig allt du behöver för modern datahantering, t.ex. terminaler, applikationer och tjänster. Dessa gör det möjligt för din personal att ansluta till affärssystem och data när och var som helst. Tieto levererar den digitala arbetsplatsen som en tjänst som omfattar klientterminalens hela livscykel.

 

Utmaningen

 

Den största frågan är hur man skapar en standardiserad klientplattform som gör det möjligt för användaren att ansluta sig till affärssystem och data när som helst och var som helst, utifrån sina affärsbehov.

Normalt är olika klientplattformar dyra att driva och stödja. Samtidigt är det svårt att implementera nya tjänster och affärsapplikationer, eftersom man måste ta hänsyn till ett antal olika tekniker och konfigurationer. Ökad mobilitet har även skapat en utmaning för informationssäkerheten.

Lösningen

Vårt mål är att skapa en digital arbetsplats där användaren har tillgång till nödvändig utrustning, standardproduktivitet och kontorsprogramvara samt rollbaserade affärsapplikationer kombinerade i ett paket. Den digitala arbetsplatsen kan användas på kontoret, i hemmet eller när man befinner sig på resa. Det gör den digitala arbetsmiljön tillgänglig när och var som helst.

Vi sköter hanteringen enligt en livscykelmetod som omfattar alla nödvändiga tjänster för både stationära och mobila miljöer.

Genom att använda standardiseringstekniker, självbetjäningsalternativ, fjärrhantering, automatisk programvarudistribution och bästa praxis för datahantering, tror vi att man kan sänka kostnaderna med 55 %* för normal datahanteringsverksamhet.

(*Källa: Gartner)

Fördelarna

Tieto kan hjälpa dig anpassa din dataverksamhet efter dina faktiska affärskrav. Vi erbjuder processer och verktyg som minskar din totala ägandekostnad och utnyttjar bästa praxis som förbättrar informationssäkerheten och verksamhetens pålitlighet. Vår tjänst hjälper dig även att möta den trådlösa nätverksrevolutionen genom att tillhandahålla säkra mobila terminaler med en konfiguration som gör det möjligt att ansluta till affärsapplikationer och affärsdata via trådlösa nätverk.

Vi kan leverera din digitala arbetsplats som en tjänst med en flexibel månadsavgift per arbetsstation. På så sätt behöver du inte investera i utrustning, applikationer eller processer och du kan fokusera på att skapa värde från din kärnverksamhet.

Framtidssäkra din digitala arbetsplats genom att samarbeta med Tieto.

Share

Kontakt

Mailbox Infrastrukturtjänster
msmarketing@tieto.com