Outsourcing

Marknader förändras konstant och ställer nya krav på företag. Det innebär att företag snabbt måste utvecklas. Ett av de främsta verktygen för denna process är digitalisering. Vi tror att verksamhetsdigitalisering är nyckeln till att driva IT-modernisering och att moderniserad IT är nyckeln till att lyckas med företagsdigitalisering. IT-outsourcing spelar en avgörande roll i att göra denna förändring möjlig.

outsourcing_548.jpg

Att outsourca IT-verksamheten för att modernisera den gör att våra kunder kan:

  • Strömlinjeforma drifts- och investeringskostnader för existerande applikationer och infrastrukturer samt frigör investeringskapital för portföljsmodernisering

  • Förbättra kvalitet och få förvaltning – både av IT-system och av affärsprocesser när de blir mer robusta, integrerade, plattformsdrivna lösningar i stället för att reagera på krav ad hoc

  • Möjliggöra digitalisering genom att använda Tieto eller andra tredjepartslösningar som är integrerade med IT-kärntjänster genom robust tjänsteintegrering och förvaltningsramverk

  • Bygga vidare på rörlighet och erbjuda lösningar inom några dagar eller veckor, i stället för månader

  • Identifiera nya intäktsströmmar och områden för driftseffektivitet genom att öka omfattningen av den moderniserade IT-verksamheten så att den täcker teknologi, människor, processer, saker och företag

Kontakta oss för mer information.

Utforska mer om att digitalisera ditt företag.

 

Share