Tietos outsourcingramverk för modernisering – ett strategiskt affärsförändringsverktyg

Tietos outsourcingramverk (TOF) för modernisering är en väldefinierad och beprövad modulär modell för att utföra och leverera storskaliga moderniseringsinitiativ. Det skiljer sig tydligt från det smalare fokus som tjänster, applikationsutveckling och outsourcingstrategier har. Det stödjer den dubbla utmaningen som organisationer står inför i dag.

Tietos outsourcingramverk för modernisering stödjer optimeringen av företags befintliga IT-landskap, samtidigt som lösningen anpassar IT till att stödja de föränderliga affärsstrategierna i den digitaliserade världen och därmed möjliggörs ökade intäkter. 

Moderniseringens föränderliga värld

Vi ser ett fortsatt skifte i förväntningarna på moderniseringens effekter. Företag ser i dag på modernisering som ett strategiskt initiativ, inte bara för att minska kostnaderna utan också för att öka affärerna.

Företag behöver partner för att hjälpa till med både optimering och tillväxt.

 
Tieto Modernization Framework

 

Företag måste, mot bakgrund av de förändringar som sker på marknaden, snabbt modernisera sina sätt att göra affärer på, hur de drivs och hur de interagerar med sina kunder. Skiftande efterfrågan och snabbt föränderliga köpmönster kräver rörlighet i både uppträdande och system för att reagera på förändringar och implementera nya innovationer. Moderniseringen måste utföras på nuvarande – eller helst lägre – kostnadsnivåer, vilket innebär att verksamheten måste göras mer effektiv.

Enda sättet för att uppnå detta dubbla mål – att möta de föränderliga kundkraven samtidigt som man optimerar verksamheten – är att digitalisera verksamheten så långt som möjligt. Digitalisering innebär att IT helt plötsligt intar den betydande rollen som affärskatalysator. 

 • Utvärderingen av modernisering visar tydligt på brådskan och vikten av att gå från en typisk projektbaserad outtasking till strategisk modernisering (strategiskt partnerskap).

 • I dagens affärsmiljö har nio av tio företag hanterade tjänster och 97 procent hanterar moderniseringsrelationer. Hur som helst har majoriteten ännu att dra nytta av att kombinera delade tjänster och modernisering till ett integrerat globalt ramverk för affärstjänster.

 • Företag letar efter bättre sätt för att hantera flera strategiska leverantörer. Allianserbjudanden från outsourcingföretag vinner kraft.

 • Trenden och kravet i dag är att gå från ”IT som en supportfunktion” till ”digital affärskatalysator”.

Motverkar eller främjar din nuvarande IT-lösning det nya sättet att göra affärer på? 

Realisera din digitaliseringsresa

Tietos outsourcingramverk (TOF) för modernisering identifierar kunders mål, utmaningar och förhoppningar för verksamheten och definierar en modell som kombinerar kompetensen hos alla berörda parter för att driva affärsresultat. TOF-ramverket stöds av verksamhets- och driftsvärdesavtal som garanterar att den levererade tjänsten lever upp till kundens affärsförväntningar. Tjänsterna garanterar inte bara kostnadsoptimering, utan uppnår även rörlighet för framtiden med modern teknologi och färdigheter.

Tieto Modernization Framework model

 

Mål & fördelar

Operationell effektivitet:

 • Minska den totala kostnaden genom att dra nytta av Tietos globala leveransmodell (GDM) och industrialiserade leverantörstjänster.

 • Synergifördelar genom delade kompetenser och tjänster.

Affärsvärde från början till slut:

 • Att etablera gemensam, effektiv realtidsstyrning ger hög utdelning på strategiska, taktiska och operationella nivåer.

 • Värdering av affärsvärde genom gemensamma affärsinriktade nyckeltal.

Affärsrörlighet:

 • Möjlighet att skala tjänster/kapacitet upp eller ner baserat på affärskraven.

 • Förändra till ett modernt kostnadslandskap genom att omvandla Capex till Opex.

 • Kortare tid till marknad och tillgång till nya teknologier.

Kvalitet och innovation:

 • Främja kontinuerlig innovation och processförbättringar genom standardiserade sätt att arbeta på.

 • Snabbare introducering till marknaden för nya och innovativa tjänster.

​Komplett utbud av tjänster som täcker hela IT-leveranskedjan.

Genomförandemetod

Tietos outsourcingramverk för modernisering har en tydlig genomförandemetod. Ramverket erbjuder service från början till slut för applikationsförvaltning, infrastrukturmanagement och affärsprocesser.

 
Tieto Modernization Framework model

Övergång

 • Standardisering av processer och verktyg.

 • Bedömning av tjänsteportfolio, personer och kompetenser.

Tjänsteleverans

 • Väldefinierade nyckeltal.

 • Styrning och synlighet i realtid.

Omvandling

 • Affärsvärdesavtal (Business Value Agreement).

 • Kontinuerliga tjänsteförbättringar.

​Referenser och meriter stödjer din förvandlingsresa

Tieto har varit en stor aktör inom IT-tjänster i mer än fyra årtionden. Under den tiden har vi hjälpt våra kunder att bättre hantera sina kostnader för löpande IT-tjänster, samtidigt som vi har hjälpt dem till ett nytt sätt att göra affärer i en digitaliserad värld. Resultatet: lägre IT-kostnader, bättre affärsrörlighet och mer plats för investeringar i nya affärsmöjligheter. Detta skifte från en tungrodd Capex-inriktning till mer lättarbetade Opex-baserade lösningar sänker inte bara kostnader – i regel 30 till 50 procent – utan gör även IT-lösningen och verksamheten mer motståndskraftig inför framtida behov och förändringar. Här är några exempel.

 
Tieto Modernization Framework

Tieto erbjuder en rad tjänster baserade på nordiska affärsvärden. De flesta av våra kundrelationer sträcker sig över många år. Som en följd av det kan Tieto hjälpa kunder att bättre hantera sin IT-kostnad och hjälpa dem att investera i nya initiativ. Våra referenser från moderniseringskunder talar för sig själva.

Modernisera din IT-lösning för att optimera din prestanda i dag och möjliggör tillväxt och innovation så att du står redo inför framtiden. Det är viktigt för ditt företag – dina konkurrenter håller redan på att genomföra förändringen.

Share