Tietos hållbara SIAM skapar affärsvärde i en miljö med flera leverantörer

Miljöer med flera olika leverantörer ökar snabbt. Som en följd av detta blir det fortsatt mer komplext att tillhandahålla it- och företagstjänster. För att organisationer ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet har de börjat se sig om efter effektiva sätt för att outsourca hanteringen av sina leverantörsmiljöer. Något som kan skapa ett enormt affärsvärde.

Det finns fyra vanliga utmaningar i en miljö med flera leverantörer: 

1. Transparens och ansvar
Brist på transparens från början till slut, ad hoc-rapportering, brist på ansvar för slutliga företagsresultat.

2. Kommunikation och efterlevnad

Otillräckligt informationsutbyte, bristande förståelse för verksamhetens nyckeltal.

3. Inköpsrörlighet
Bristande rörlighet på grund av avsaknad av vanliga verktyg och processer, kunder betalar för tjänster som inte används.

4. Förstklassig service

Varje leverantör fokuserar på sina egna servicenivåavtal, övergripande företagsförväntningar uppfylls inte.

SIAM (Service Integration and Management) är en modell för att överkomma dessa utmaningar.

För oss innebär SIAM:

Att koordinera och hantera en kunds IT-tjänster från både interna och externa leverantörer och att konsolidera dem till tjänster som från början till slut möter verksamhetens behov och krav på prestanda, kvalitet och kostnad.

 

Creating business value with Tieto Sustainable SIAM
 

SIAM kommer förändra verkligheten för IT-outsourcing

Effektiv SIAM kommer göra en förändring i varje utmaning ovan. SIAM kommer förändra hur tjänster med flera olika leverantörer tillhandahålls hela vägen från inköp till leverans och styrning.

SIAM

SIAM handlar om att skapa affärsvärde

SIAM gör outsourcing till vad det borde vara: ett sätt för din interna IT-avdelning att anta en mer strategisk roll som fokuserar på framtiden, i stället för att hantera existerande lösningar. 

Genom att centralt hantera och integrera affärstjänsten, som härrör från en miljö med flera olika leverantörer, kommer SIAM öka din effektivitet och rörlighet såväl som att minska tiden till marknad för nya tjänster och produkter. På så sätt kommer outsourcingens ekosystem förvandlas till en källa av konkurrenskraftiga fördelar för din organisation. SIAM gör det möjligt för dig att kapitalisera på digitaliseringens möjligheter genom att omfördela resurser till utvecklingen av värdeadderande tjänster och kundupplevelser.

Kort sagt är SIAM sättet för din organisation att garantera att ni får det verkliga värde som kommer från att oursourca tjänster –  genom att se till att det som säljare levererar stämmer överens med det som branschen verkligen vill ha. 

Klicka här för att se hur Tietos SIAM levererar affärsvärde >>>

Vad är SIAM i praktiken?

Det finns inte ett enda förhållningssätt till SIAM. Tietos modell baseras på vår erfarenhet av att arbeta i outsourcingvärlden i mer än fyra årtionden. Tietos hållbara SIAM är uppbyggt enligt nedan:

How to set up SIAM

 

 • I vår modell antar Tieto rollen som främsta SIAM-leverantör och integrerar varje leverantör och servicetorn under en servicedesk med en enda kontaktpunkt och supportmodell och orkestrerar och övervakar affärstjänster med flera leverantörer från början till slut. 
 • Kundorganisationen äger och driver strategiska SIAM-funktioner som hantering av efterfrågan, leverantörer, avtal och så vidare.
 • Servicetorn kan antingen vara IT-tjänster, som infrastruktur, eller företagstjänster som socialisering av nyanställda. 

För att se en mer detaljerad bild, klicka här.

 

Läs gärna mer om vårt förhållningssätt och våra rekommendationer kring SIAM i vårt whitepaper.

Tieto SIAM

Här får du svar på:

 • Hur fungerar SIAM?

 • Hur vet du om det är rätt för dig?

 • Hur ser en hållbar SIAM-modell ut?

Kan SIAM vara rätt för ditt företag?

Det finns flera anledningar till att adoptera SIAM; några beror helt enkelt på kostnadsbesparingar, medan andra fokuserar på mer strategiska resultat. Se här en lista på situationer där SIAM är rätt val.

Hur kommer man igång?

När man överväger att använda sig av SIAM är det bäst att börja med att göra en uppskattning av mognad på fem nyckelområden:

 1. SIAM-beredskap och styrning

 2. Verksamhetens servicekrav

 3. Processmognad

 4. Roller och färdighetsbehov

 5. Krav på verktyg och rapportering

Vi rekommenderar att du gör denna övning som en gemensam workshop med oss. 

När du arbetar med oss på Tieto hjälper vi dig att skapa en omfattande plan för din SIAM-resa – genom att identifiera dina lågt hängande frukter och kortsiktiga måsten, men också genom att få hjulen i rullning för större affärsvärde när it-outsourcing fortsätter att utvecklas.

Varför välja Tieto som din SIAM-partner?

Den bästa anledningen att välja Tieto är vår förmåga att leverera SIAM:s fulla omfattning.

 

Business Value

Vi kan outsourcingbranschen och har format dess utveckling. Med oss kommer du kunna forma dess framtid – till din fördel.

Share