Affärsprocesstjänster

Tietos affärsprocesstjänster hjälper dig att påbörja din molnresa.

Kräver ditt företag ökad rörlighet för att kunna dra fördel av möjligheterna på marknaden? Letar du efter nya och innovativa sätt att öka intäkterna? Det finns ett ökande antal typer av molntjänster tillgängliga för företag – låt oss vara din partner i din affärstransformation.

Från vision till utförande

Vi på Tieto är experter på molntransformationsprogram.

Tietos molnrådgivare hjälper dig att fatta rätt beslut – att välja rätt moln. Vi börjar med att tillsammans utvärdera dina nuvarande tjänster och processer för att skapa en färdplan för molnet. Tillsammans kan vi göra konkreta planer för vad, när och hur något ska flyttas till molnet.

Tieto moderniserar Helsingfors kollektivtrafiks biljett- och informationssystem. Kollektivtrafiksoperatören får ett nytt avancerat generationssystem som erbjuder kunderna bättre service och uppdaterad information. Passagerare kan följa ett fordons rutt i realtid på en display på busshållplatsen, i en dator eller mobiltelefon. Förutom passagerarinformation förbättrar systemet även trafikkontroll, kollektivtrafikplanering, ekonomisk planering och kvalitetskontroll. Det förbättrar också effektiviteten hos bussar, eftersom bussprioritet kan implementeras i trafikljus i större utsträckning. Läs mer om intelligenta transportsystem.

Rationaliserar du ständigt dina ekonomiska administreringsprocesser och anpassar dig till förändringar i affärsmiljön? Tieto Business Information eXchange (BIX) är en modulär tjänsteplattform som stödjer automatisering av hela den finansiella värdekedjan. Tjänsteportföljen täcker olika molntjänster inom B2B-meddelandetjänster som e-handel, e-fakturering och bankanslutning. Lösningen Business Information eXchange täcker lösningar för att integrera våra kunder med sina externa partner som klienter, leverantörer, ekonomitjänsteleverantörer och  myndigheter. Läs mer om våra business information exchange-tjänster.

Är du redo för att påbörja din molnresa – kontakta oss för mer information.

Share

Kontakt

Jani Hyppönen
Marketing Partner, Consulting & System Integration
jani.hypponen@tieto.com
Tieto cloud