Intelligent Transportation System: IT-system för kollektivtrafik- och logistikoperatörer

Intelligenta trafiktjänster förbättrar tillgängligheten till tjänsterna inom kollektivtrafik och logistik, bidrar till en miljövänlig och smidig trafik samt medför betydande kostnadsbesparingar. Därför finns processtjänsten Intelligent Transport System.

Information i realtid, mobila tjänster och nya prissättningsmodeller är centrala funktioner som ger resenären smidigare reseupplevelser. Med intelligenta trafiktjänster förbättras tillgängligheten till tjänsterna inom kollektivtrafiken.

Intelligenta bakgrundssystem möjliggör smidiga betalningslösningar och nya prissättningsmodeller baserat på faktisk användning. Tillika gör IT-systemen det möjligt att erbjuda samordnade resekedjor vilket gör att passagerare kan resa över områdes- och kommungränser med en och samma biljett.

Intelligent Transportation System gör smart trafik möjligt

För att du ska kunna leverera det dina kunder och affärspartners behöver erbjuder vi Intelligent Transportation System, ett heltäckande system för kollektivtrafikoperatörer. Tjänsten är en nyckelfärdig lösning som stöder operativ planering av kollektivtrafik. Bland annat tar systemet hand om resursplanering, support och kundstöd.

Tjänsten är lätt att anpassa till olika behov vilket bidrar till en effektiv och flexibel kollektivtrafik. Öppna gränssnitt möjliggör integration av nya tjänster och andra operatörers system. Tjänsten är dessutom skalbar, vilket underlättar drift av allmänna transporter samt hantering av biljett- och informationssystem. I tjänsten ingår 24-timmars support, helpdesk- och underhållstjänster samt kapacitetstjänster.

Intelligent Transportation System ger också logistikoperatörer möjlighet att planera transporter.

Realtidsinformation i mobilen

Online-tjänster är en viktig del av kollektivtrafiken. Det ska vara enkelt att köpa biljetter och hantera resor via internet och mobila tjänster. Intelligent Transportation System ger trafikanter realtidsinformation om resvägar, tidtabeller och störningar i trafiken genom öppna gränssnitt oavsett var de befinner sig.

Hör gärna av dig till oss för att prata mer om framtidens lösningar för effektiv trafik. 

Video: så förbättras passagerarnas upplevelse med intelligenta trafiktjänster

Jouni Laine presenterar i två videoklipp hur realtidsinformation och mobilitet förändrar passagerarnas upplevelse.
 
Automatiserade mobilbiljetter ger en mer flexibel resa för passagerarna

 

 
Realtidsinformation som du alltid har med dig i fickan - Beacons

 

 

 

 

Dela:

Kontakt

Mika Mäkirinta
Lead Business Consultant
mika.makirinta@tieto.com

Ladda ner trendrapporten om intelligenta trafiktjänster