TEIS - Tieto Enterprise Integration Server

TEIS är en kostnadseffektiv Enterprise Application Integration (EAI) – plattform som underlättar systemintegration genom att ge dig alla tekniska förutsättningar för en lyckad implementation, snabbt och enkelt.

TEIS är byggd för att vara enkel att använda. Du lär dig snabbt och det krävs inga stora investeringar i kompetensutveckling eller ytterligare produkter. Att installera och driftsätta TEIS går snabbare än någon annan liknande integrationsprodukt. TEIS är uppbyggd av mallar som sätts ihop till färdiga lösningar utan avancerade programmeringskunskaper.

TEIS kan hjälpa dig att

  • Skapa ett enhetligt distributionsflöde av information mellan medarbetare, processer och system
  • Säkerställa att tillgången till informationskällor finns öppna och tillgängliga
  • Övervaka och optimera anslutningar till verksamhetssystem
  • Minimera anpassningar och höga konsultinsatser i existerande system
  • Koppla samman system för att erbjuda digitala själservicetjänster
  • Möjliggöra integrationer inom bland annat e-handel, arkivering, metadatalager och identitetshantering
  • Koppla samman egna verksamhetssystem
  • Integrera egna system med externa parter som banker, myndigheter och affärspartners
  • Samla statistik och dokumentation över integrationsflödet i verksamheten

Öppen, kraftfull och mångsidig

TEIS levereras med öppen kod i alla processer och är byggd med fokus på stabilitet, tillförlitlighet och hög prestanda.  Grundpaketet innehåller de komponenter och verktyg som du behöver för att skapa en stabil integrationsmiljö.

Share

Kontakt

Patrik Jonsson
Senior Customer Manager
+46104810853
patrik.o.jonsson@tieto.com