Förvänta dig detta av 2015 års molntjänster

Att använda molntjänster räcker inte längre för att du ska ligga längre fram än konkurrenterna. Standardmolntjänster är redan normen. Niraj Sood, Head of Business Development för Tieto Managed Services, med sig av sina tankar kring hur molntjänsterna kommer utvecklas under 2015 och vad du behöver göra för att dra konkurrensfördelar av framtidens molntjänster.

Molntjänsterna blir mer industrispecifika

Under 2015 kommer vi se flera goda exempel i form av industrispecifika moln som lanseras. Dessa molntjänster kommer vara anpassade utifrån den aktuella industrins specifika behov och utmaningar. Industrimolnen kommer sänka tröskeln till molnet och snabbt förflytta molnet till kärnan av affären.

Är datasäkerhet platsberoende?

Hot mot IT-säkerheten och ökad användning av molntjänster bekymrar många. Kunder som oroar sig för dataintrång frågar ofta var data lagras rent geografiskt. Detta är en fråga vi tar mycket seriöst. Vi erbjuder de kunder som vill att lagra deras molndata i Sverige och Finland, två länder som är bland de säkraste i världen.

Nyckeln för alla molnanvändare är att tillse att nödvändiga säkerhets- och kontinuitetsnivåer upprätthålls samtidigt som kostnadsfördelar maximeras. Bäst är ofta att kunna kombinera de bästa privata och publika molnlösningarna i en noggrant avvägd mix. Dock är det en kompetens som ofta saknas hos såväl leverantörer som beställare.

Molnet låter ekosystem utvecklas och samverka

Vi har länge talat om ekosystem som en viktig komponent. I år kommer vi se än mer utveckling inom detta. Faktum är att samarbete inom och mellan ekosystemen nu digitaliseras. Olika intressenter och teknologier kommer samarbeta digitalt och till en stor del automatiserat. Molnet är den infrastruktur som bäst möjliggör utvecklingen.

De flesta känner till exemplet Amazon.com som byggt ett digitalt ekosystem där olika återförsäljare kan erbjuda sina produkter till konsumenterna. På Tieto bygger vi upp en liknande modell där våra partners och kunder kan samverka på en digital marknadsplats. Inte för att utbyta böcker eller fysiska varor utan för att utbyta data och informationsrelaterade tjänster.  

Molnorkestrering kommer bli avgörande

Görs det på traditionellt vis tar utveckling och implementering av nya applikationer och tjänster lång tid och kostar mycket. I den nya digitala världen blir vinnarna dem som kan öka sin konkurrenskraft genom hyper speed. Det är här molnorkestrering kommer in i bilden. Molnorkestreringstjänster och lösningar kommer hjälpa till att korta ned ledtiden för att utveckla nya tjänster från månader till dagar eller kanske timmar.

Jag ser fram emot att följa molnets utveckling under året. Fem år från nu tror jag att jag kommer läsa den här artikeln igen och inse att det jag förutsagt är status quo. Vad tror du?

Share