Blockchain och Smarta kontrakt

Det är valår i år, våra politiker värmer upp för ännu ett slag om nästa mandatperiod, fyra år av möjligheter att styra landet för att stötta sin sakpolitiska agenda samt bygga politisk karriär. Vi skall gå och rösta på den som vi tycker speglar vår egen inställning bäst och på bästa sätt har förmåga att uttrycka den. Räcker det?

Jag driver Affärskonsultverksamheten på IT Bolaget Tieto. I mitt jobb har jag förmånen att vara under ständig kompetensutveckling. Den största delen av denna utveckling sker i ständig dialog med våra kunder och med experter från alla industrier och såklart från IT branschen. Vi har ju länge talat om att IT, affärs- och samhällsutveckling mer och mer går mot att bli ett – dvs, man kan inte skapa en strategi utan att titta på vilka möjligheter och/eller hinder, IT bidrar med. På mitt jobb tittar vi på hur IT kommer att förändra spelplanen för hur affärer uppstår imorgon och hur verksamheter bäst kan använda IT som hävstång för transformation och affärsförnyelse. Vi talar med företagsledare och lärosäten, men sällan kommunalråd och toppolitiker, det borde vi ändra på!

hka_2537.jpg

Tillbaka till valåret – jag blir OROLIG när jag hör den allmänna debatten. Varför är det ingen som talar om hur landet Sverige (ett av de mest uppkopplade, det mest innovativa och det med en befolkning som är mest benägna att ta sig an ny teknik) skall möta framtiden i utvecklingen vi har framför oss? Våra företagsledare förstår vikten av detta, varför är inte detta högt upp på den politiska agendan? Det kommer bli HELT avgörande för Sveriges framtid – både hur vi står oss internationellt men också gällande hur vi kan få ut mer värde ur våra skattepengar.

Det är två stora frågor som ALLA, framför allt våra politiker behöver utbilda sig inom. Om vi, Sverige, inte fortsätter att utbilda i de avgörande frågorna som påverkas av utvecklingen inom IT så kommer vi att förlora mark och det kommer att få samhällsekonomiska konsekvenser. Låt oss inte hamna i samma situation som den svenska skolan, där vi gått från att ha varit i närmast världsledande till att halkat långt ner på listan.

  1. Plattformsekonomin
  2. Blockchain och smarta kontrakt

Jag skall kort förklara vad detta är och varför det är så viktigt och jag börjar med plattformsekonomin: Kortfattat är plattformsekonomin en form av ”match-making”. Företag och organisationer använder en teknisk plattform för att koppla ihop de som vill köpa något, med de som vill sälja något. Dessa tekniska plattformar är i stort sätt automatiserade vilket innebär att det kostar väldigt lite att utföra själva match-makingen och då blir ”de som vill sälja något” utsatta för högre konkurrens och transparens vilket leder till att marginalerna går ned – dessa marginaler tillfaller istället den som tillhandahåller plattformen, utan att dessa behöver ta någon risk med att hålla varulager, eller äga tex fastigheter – Väldigt förenklat uttryckt. Exempel på den här typen av plattformar: Hotels.com, AirBnB, Amazon, Uber etc.

Blockchain och smarta kontrakt KOMMER att förändra världen och den offentliga sektorn står inför den största förändringspotentialen! Häng med här nu, för lite längre ned kommer några tankar som är värda att grubbla på i hängmattan eller på väg till jobbet.

Blockchain, eller blockkedjan, ”uppfanns” av en person (eller grupp) som använde synonymen Satoshi Nakamoto. Blockkedjan är själva tekniken bakom hur bitcoin fungerar men skall inte blandas ihop med e-valutan i övrigt. Visserligen spår World Economic Forum att 10 procent av världens BNP kommer flöda på en blockkedja år 2025, men det är alla de andra användningsområdena som är mer intressanta för Sveriges medborgare.

Tekniken består i en kedja av ”noder” (kan vara företag, organisationer, offentliga institutioner, den enskilda medborgaren, osv) där samtliga delar information med varandra helt transparant och då alla har en kopia av ”sanningen” så kan ingen enskild nod manipulera eller förfalska informationen. Beroende på vilken typ av information som skall delas och användningsområdet sätter man upp olika regler för hur varje transaktion bekräftas/godkänns. Dessa regler automatiseras genom program/algoritmer som är hädelsestyrda och skapar s.k. smarta kontrakt.

En kombination av plattformsekonomin och blockkedjan innebär slutet av informationsmonopolet och slutet av byråkratin. Jag skall förklara varför.

Som medborgare i Sverige, Norden och Europa har vi vissa rättigheter (och skyldigheter). Dessa är tydligt dokumenterade efter långa utredningar och propositioner och en administratör är därför helt onödig. Ett exempel på en sån rättighet skulle till exempel kunna vara bostadsbidraget. För att idag få ta del av bostadsbidraget måste medborgaren till att börja med känna till att det finns och att hen har rätt att få det, sedan måste man ansöka och i och med att en ansökan skickas in så skall individen kontrolleras för att säkerställa att hen uppfyller kraven för bostadsbidrag.  Denna process är idag arbets- och tidskrävande med hög andel manuell handläggning och informationsutbyte mellan olika instanser innan den slutliga utbetalningen kan ske.  

Om vi leker med tanken att våra myndigheter använder blockkedjan för lagring av medborgarinformation, så skulle utbetalning av bostadsbidrag bli helt automatiskt om reglerna för berättigande uppfylls. Medborgaren behöver inte göra något, faktiskt inte ens känna till att hen har rätt till bostadsbidrag. Det skulle dessutom ske utan att EN enda tjänsteman behöver lyfta ett finger. Jag vet inte hur du känner, men jag föredrar faktiskt att anställa en till sjuksköterska, polis eller lärare, än att förse en tjänsteman med administrativa uppgifter som är helt onödiga. Med blockkedjan och smarta kontrakt adderar man transparens, samtidigt som man utesluter onödiga mellanhänder.

Detta var bara ett exempel. Jag kan komma på hur många fler som helst, VAB, föräldraledighet, pension, inkomstprövat barnbidrag tex, just det sistnämnda betalar sig själv på några sekunder då vi kan spara stora summor pengar genom att bara ge de som behöver bidragen, men inte fler.. Tänk på alla pengar vi kan styra om till vettiga saker och tänk hur mycket mer rättvist vårt samhälle skulle kunna bli, tänk på alla sjukhus, skolor och järnvägar vi skulle kunna bygga för dom pengarna!

Vill du prata mer om ämnet? Jag brinner för frågan och är alltid fikasugen så hör av dig!

(eller ladda gärna ned och läs vårt whitepaper om blockkedjan och plattformsekonomin)

/ Charlotta Wark

Share

Kontakt

Charlotta Wark
Director Head of Business Consulting and Implementation
+46 (70) 2431700
charlotta.wark@tieto.com