Branschen behöver fler molnexperter

Digitaliseringen ritar om kartan i många branscher och molntjänster har en central roll i utvecklingen. Samtidigt förändras kompetensbehoven. Därför samarbetar vi med Medieinstitutet och Yrkeshögskolan för att säkra en ny generation molnexperter.

jimi_inge.jpgMolntjänster har en central roll i den digitala utvecklingen. Sverige har utvecklats till ett av världens mest digitaliserade och uppkopplade land. Människor förväntar sig snabba, tillförlitliga, funktionella och lättillgängliga tjänster online. Detta innebär att allt fler företag får upp ögonen för affärsmöjligheterna som öppnas upp när de helt eller delvis slipper lagra data lokalt. Molnintegration har blivit en konkurrensfördel.

Molntjänster ger en möjlighet att anpassa IT-investeringarna utifrån verksamhetens föränderliga behov. Samtidigt som den egna IT-infrastrukturen både blir säkrare och stabilare slipper företagen investera i exempelvis serverhallar. Framförallt betalar du bara för den kapacitet du använder. För att kunna utforma och implementera molnlösningarna krävs en ny sorts kompetens.

Molnet skapar förändrade kompetensbehov

Behovet av specialistkompetens inom området ökar. För att företag ska kunna planera och genomföra införandet av molntjänster i organisationen behövs en ny sorts kompetens på kund- och leverantörssidan. Det behövs fler IT-konsulter med stenkoll på molntjänster samtidigt som de har förmågan att koppla samman teknik med affärsutveckling. På beställarsidan behövs såväl verksamhetsförståelse som kunskap inom teknik, IT-säkerhet, juridik och upphandling. Molnexperter måste exempelvis kunna räkna på lönsamheten vid införandet av molntjänster och de måste kunna kartlägga och analysera en organisations IT-arkitektur, databaser och IT-säkerhet bland annat. 

Ny utbildning säkrar molnkunskapen

I dag har IT-avdelningar generellt sett låg kunskap om molntjänster. Därför samarbetar vi med Medieinstitutet och Yrkeshögskolan för att säkra en ny generation molnexperter. Samarbetet är ett sätt för oss på Tieto att vara med om att säkra att den nya generationens molnexperter får rätt kompetens och förutsättningar för framtiden.

 

Jimi Inge, 

Cloud manager på Tieto

Share