Co-creation och ekosystem driver innovation

Expertis och tillgång till data är grundstenarna för framgångsrik innovation inom datadrivna affärer. Har du tillgång till data, sitt inte bara på den. Använd denna data för att göra din affär bättre eller förbättra samhället eller varför inte både och. Låt mig förklara:

Som Innovationschef på Tieto är mitt jobb att se till att innovation drivs genom ekosystem samt expert- och branschkunskap. Många gånger med fokus på lösningar som förbättrar situationen för medborgare. Jag vill vara där framstegen sker och jag vill göra det genom samarbeten med kunder och andra experter där vi skapar ett bättre samhälle och bra affärer. De idéer vi tittar på ska ha hög innovationsgrad, marknadspotential, skalbarhet och ett nyttiggörande för resten av samhället och på så vis skapar vi en verklig impact. Det är det som driver mig – att vi med teknologier och tydliga värderingar inom bolaget kan förbättra och lösa samhällsutmaningar.  Med fokus på datadrivna affärer skapar våra innovationer konkreta och mätbara fördelar för kunden och samhället i stort.

ishtartouailat_350.png
Ishtar Touailat

Innovation i entreprenörsmiljö
Innovation på Tieto är byggd på en metodik som består av fem strategiska faser: utforskning, ideation, inkubering, kommersialisering och slutligen globalisering.

Vi börjar alltid med att utforska det aktuella området, genererar idéer, tar fram hypoteser och ser om projektet är bärkraftigt. Vi fokuserar tidigt på själva affären och affärens nyttighetsgrad – vi ska skapa impact och inte bara ta fram spännande idéer. Vi diskuterar med potentiella kunder som skulle kunna ha nytta av lösningarna. De som tycker att våra idéer låter intressanta tar vi med oss till inkubationsfasen. Vi presenterar mockup och pitch för kunden. Vi tar med oss feedback och itererar på egen kammare, kommer tillbaka och pitchar igen. På så vis blir samarbetet väldigt hands on och vi jobbar agilt; vi har sex månader på oss att leverera och lösa kundens utmaning. Kunden får vara med hela vägen och utforma lösningen – det gör innovationen lösningsorienterad och nyttig.

Partnerskap driver framgång
Vi arbetar mycket i ekosystem och i samverkan för att skapa innovation. Vi samarbetar också med startup-scenen i co-creation och många externa startups sitter i dag i vår AI & Data Combinator. Det här gör att vi kommer framåt på ett snabbt och kompetent sätt. Jag har fokuserat på att bygga upp en samverkan och ett ekosystem med akademin och forskningen, med näringslivet och offentlig sektor samt startupscenen. Det gör att vi har ett kompetenscenter där alla olika aktörer kompletterar varandra och våra team har oerhört bred kompetens.

– Det gör att vi kan vara rådgivare i att driva innovationen för våra kunder.

Min vision är att utveckla ett globalt samarbete med aktörer från strategiska områden och företag. Det är här vi ska vara. Vi ska leda utvecklingen och driva innovation på alla fronter. Framtiden ser otroligt spännande ut.

Ishtar Touailat, Head of Innovation Incubation, Tieto

Ishtar Touailat är en topptalang och serieentreprenör som redan har lång erfarenhet av coachning och att driva innovation i olika organisationer, inklusive sina egna startupföretag. Innan hon kom till Tieto var hon Chief Innovation Officer och affärscoach vid Stockholms universitet där hon har utbildat tusentals lovande entreprenörer. Veckans Affärer har utnämnt henne till en av Sveriges bästa supertalanger och influencers. År 2015 blev hon också erkänd som årets innovationstalang av samma publikation. På Tieto kommer hon att bidra till att stärka Tietos datadrivna affärer och relaterade erbjudanden.

 

Share

Kontakt

Ishtar Touailat
Head of Innovation Incubation, Tieto
Ishtar.Touailat@tieto.com