Den perfekta upplevelsen av realtidsbetalning för användaren och detaljhandeln ligger i den svenska modellen - konsensus

fs_blogg.png

Vi börjar ser konturerna av den perfekta betalningsupplevelsen. Trots några utmaningar som kvarstår, bland annat för enhetliga gränssnitt mellan betalterminaler, mobilappar och kassasystem, kan vi tydligt se hur morgondagens sömlösa peer-to-peer betalningar kommer att förenkla vardagen för användaren och detaljhandeln samt ge nya affärsmodeller.

Kundresan omdefinieras
Betalningsinfrastrukturen i realtid måste byggas för en öppen och API-driven marknad. Det betyder att betalningslösningar för första gången kan utvecklas med den mobila och digitala upplevelsen som utgångspunkt – inte bara som en digital add-on till gammal infrastruktur.

Genom att kombinera dessa två huvudkomponenter – omedelbar och öppen – så får detaljhandlare nya vägar för att (om-)definiera hur betalningar används under kundresan. Flera frågor blir relevanta i det här scenariot:

  • Vid vilket steg i resan ska betalningar integreras?
  • Kan vi designa en resa som förbättrar konverteringsgraden och användarupplevelsen?
  • Vad innebär det om någon av mina medarbetare kan ta emot betalningar var som helst i butiken?
  • Kan kö elimineras helt?

En förändrad värld
Många av de befintliga ”betalningsinnovationerna” är bara digitala ”add-ons” som byggs in i betalningsinfrastruktur från 60- och 70-talet. Infrastruktur som utformades för en icke-digital och siloorienterad värld där banker och kortbolag kontrollerade allt från plastkort till handläggning.

En våg av betalningsinfrastruktur i realtid världen över håller på att förändra detta. Om inte allt på en gång, så i stora sjok åt gången. För närvarande är det över 30 stycken av dem som är implementerade eller ska implementeras globalt. Kombinerat med den öppna tillgången på konton, accelererad i Europa genom PSD2, materialiserar det sig en ny grogrund för innovation inom detaljhandelsbetalningar.

Med framväxten av lösningar som Swish här i Sverige och Siirto i Finland (Finska Swish) bryts gamla betalningssilos ned och vi ser nya kundbeteenden som snabbt får fäste när konsumenter betalar i realtid till varandra och till butiker.

När man arbetar i ett sådant ekosystem av aktörer, är det avgörande att hitta rätt verksamhetsmodell. För projektet med Siirto (Finska Swish) tog Tieto in nya sätt att arbeta på från Open Source miljön och lyckades skapa en plattform för nya innovationer i Finland.

Vi är övertygade om att nyckeln till framgång för den perfekta betalningsupplevelsen i Sverige är vår förmåga att utforma lösningen genom konsensus, i ett ekosystem. Med beslutsfattare och specialister samlade för att skapa samhällsnyttiga tjänster, i ett öppet forum. Vi återkommer med inbjudan.

 

Share

Kontakt

Charlotta Wark
Director Head of Business Consulting and Implementation
+46 (70) 2431700