Efterfrågan på varor och tjänster förändras

I och med att de digitala infödingarna blir allt fler och får ett ökat inflytande i samhället ökar också efterfrågan på behovstillfredsställelse här och nu. Om det sker online eller offline är irrelevant. För den som är uppvuxen i ett kommunikationssamhälle, där information och social interaktion sker dygnet runt och överallt, ter sig frågor som öppettider och geografiska gränser som föråldrat och minnen från en svunnen tid. Ur deras synvinkel är butiken ingenting man behöver gå till, utan något man måste vilja gå till. Varför utsätta sig för att behöva gå runt, prata med säljare och köa för att köpa något som kan beställas och fås levererat till dörren?

nr3.jpg

Då ny teknik suddat ut mycket av de tidigare begränsningarna för vad och hur vi kunnat konsumera har konkurrensen blivit global och snabbrörlig. Genom sociala medier har synen på hur konsumenten tar till sig information om nya produkter och tjänster förändrats, och på samma sätt har även synen på marknadsföring förändrats. Då vi i genomsnitt lägger 25 % av vår tid online på sociala medier har dessa blivit några av de viktigaste marknadsföringskanalerna idag.

Konsumtionen har också utvecklats till att bli en del av konsumentens identitet. Valet av vilka varor och tjänster vi konsumerar blir allt viktigare som identitetsmarkörer. Därmed har vikten av att bygga relationer mellan konsumenten och produkter, tjänster och varumärket också blivit allt viktigare för producenterna. Som i ett led att stärka den egna identiteten märks också ökad efterfrågan på skräddarsydda varor och tjänster efter unika behov eller önskemål.

För att hålla sig relevant och överleva i en tid av ständig förändring blir behovet av att känna sin kund och förstå sig på konsumentbeteende, både i och utanför butiken, allt viktigare. Det kräver ny kunskap för alla inom handeln och interaktionen med kunden blir en central del i hur man kan hålla särskilja sig från konkurrenterna. Konsumenten förväntar sig transparens med full insyn i ett företags hela försörjningskedja. I interaktionen med kunden ges bolaget möjlighet att visa att varumärket är autentiskt och lever upp till sina kärnvärden i hela verksamheten och i dess produkter från ax till limpa. Eller för att citera en av föredragshållarna på Retails BIG Show; ”It’s all about the product – it’s nothing about the product”. Produkten i sig är givetvis viktig, men ibland är de värderingar och attribut produkten bär med sig viktigare än produkten i sig för konsumenten.

Vill du veta mer ladda ner vårt alldeles nya whitepaper här.

 

 

 

 

 
Share

Kontakt

Marie-Louise Forsberg
Sales Director Retail
+46706551200
marie-louise.forsberg@tieto.com