IT - från hinder till möjliggörare av nya affärer

Är företag redo att anpassa sig till de förändringar digitaliseringen och affärstransformationen för med sig? Kreativitet är sällan den största utmaningen inom stora organisationer. Problemet har snarare legat i förmågan att få ut de nya idéerna på marknaden. I flera fall är IT ett stort hinder när det gäller att förverkliga nya affärer.

Här nedan presenterar jag fyra olika metoder som hjälper ditt företag att lyckas genom att omarbeta era gamla IT-system från att vara ett hinder till att bli en möjliggörare och ett stöd. Detta är en avgörande process om du vill ta din verksamhet till nästa nivå i tider som präglas av digital förändring.

1) Ompröva din affär

Affärsverksamhet handlar inte längre bara om dig och dina kunder. Du måste börja tänka på hela värdekedjor och ekosystem och hur dessa kan kombineras och aggregeras för att skapa mest värde för dina kunder. Detta innebär förändringar på flera nivåer så som affärsmodeller, vad ditt företag erbjuder kunderna och hur du interagerar och kommunicerar med dem. Några väldigt intressanta nya företag som uppkommit på grund av digitaliseringen är exempelvis Postmates och Snapshat.

2) Ompröva din innovationsprocess

Vi rör oss mot ett affärsklimat där alla företag i högre eller lägre utsträckning kommer vara digitala. Det betyder att företag inte kommer kunna nöja sig med ett pressmeddelande eller en ny produkt- eller servicelansering per år. De flesta kommer ha flera lanseringar och några företag kommer lansera hundratals nya funktioner på en regelbunden basis för att fylla kundernas behov och krav. För att behålla konkurrenskraften behöver företag och organisationer alltså röra sig mot en mer kontinuerlig leveransmodell.

Den grundläggande idén är lätt att förstå. Det handlar om att kunna leverera ny mjukvara (både nya applikationer och uppgraderade delar av existerande mjukvara) på ett automatiserat sätt. De uppenbara fördelarna är snabbare leverans och att kunna lansera ny funktionalitet omedelbart istället för att vänta på de få, stora lanseringarna. Som tillägg till snabbare processer kommer fördelar så som snabbare återkoppling kring problem vilket betyder högre kvalitet och färre fel. Detta kommer också att föra medarbetare inom IT respektive sälj närmre varandra eftersom innovationsprocesserna kortas ned från månader till kanske ett par timmar.

3) Ompröva din resursfördelning

När du implementerar nya produkter och tjänster i snabb takt behöver du se till att din marknads- och säljorganisation linjerats med dina IT system så att de är redo att förverkliga och stödja det du lanserar. Det som lanseras till slutkunderna måste också linjeras med back-end- och stödsystem och vise versa.

Det har funnits flera situationer när lanseringsförsök misslyckats på grund av bristande planering. Ett exempel de flesta förmodligen har egen erfarenhet av är hur biljettförsäljning online till väldigt populära evenemang havererar då webbsidan inte har kapacitet nog för att hantera en stor mängd trafik vid ett och samma tillfälle. Ett annat bra exempel är det innovativa telekomföretaget TIM i Brasilien som tog fram ett marknadsföringskoncept som förflyttade företaget från att plats tre till plats två i landet. Tyvärr kunde deras mobila nätverk inte hantera den massiva ökningen av antalet kunder och mängden trafik och således kunde de inte ge kunde den upplevelse de förväntade sig. Ett kort tag därefter stoppades marknadsföringen av tillsynsmyndigheter eftersom operatören inte kunde leva upp till servicenivån de utlovade. Affärsbehoven linjerade alltså inte med back-end vilket i detta fall var nätverket.

Sett ur ett IT-perspektiv är en modern, skalbar och rörlig IT-infrastruktur som hanteras på rätt sätt utgångspunkten för att börja förbättra flexibiliteten och hastigheten vad gäller att kunna agera på nya möjligheter.

4) Ompröva din tillväxtstrategi

Innan jag började jobba på Tieto arbetade jag på Ericsson. För att bättre kunna förstå framgångsfaktorerna bakom de mest lyckade telekomoperatörerna i världen genomförde Ericsson en undersökning där de identifierade sex nyckelfaktorer bakom framgången. Dessa kallades growth codes för lönsam tillväxt. Slutsatsen som drogs av studien var att världens mest framgångsrika operatörer hade linjerat sin affärsstrategi men sin teknik- och IT-strategi. De balanserar helt enkelt utmärkt nätverksprestation och infrastruktur med innovativa marknadsstrategier och kundupplevelser för att på så sätt uppnå en lönsam tillväxt.

De omprövade sin vision och strategi, mobilt bredband, sin organisation och deras egen roll som operatörer. De har inte varit rädda att fatta modiga beslut och jag tror att vi kan lära oss mycket av detta sätt att tänka. Istället för att ompröva IT och affärer finns en annan sak att tänka på. I slutändan börjar allt med oss människor. Vi måste förändra våra attityder och våga vara öppna inför förändringar och se det som möjligheter snarare än hot.

------

Erik Johannisson

Head of Marketing, Managed Services

Share

Kontakt

Erik Johannisson
Marketing Partner, Technology Services & Modernisation
+46730825813
erik.johannisson@tieto.com