Lifecare Camera – en bild säger mer än tusen ord

Nästan all information i vården består av text. Text har sina fördelar som kommunikationsmedel men även tydliga begränsningar. Produktion av text är generellt sett tidskrävande: för varje timme som tillbringats med en patient använder läkare upp till två timmar för dokumentation¹.  

Taligenkänning och diktering snabbar upp textproduktionen, men taligenkänning är bara effektivt i vissa funktioner inom hälsovården. Vid diktering överförs arbete från läkaren till textbehandlaren, vilket gör att tillgängligheten till informationen blir fördröjd och att kostnaderna ökar. Det är också svårt att beskriva och uttrycka vissa saker exakt med text. Det kan vara mycket svårt att beskriva till exempel rörelseomfånget i en extremitet, ett inflammerat operationssår eller läkningen av ett eksem uttömmande och felfritt enbart med text.  

photo-1453728013993-6d66e9c9123a.png

 

Användning av multimediamaterial är ett enkelt och effektivt sätt att uppnå mindre arbetsbörda, kostnader och missuppfattningar. Det går åt mindre arbetstid till dokumentation när synliga skador och sjukdomar, såsom olika slags sår, utslag och brännskador, beskrivs med foton istället för text. Video kan utnyttjas till exempel för inspelning av intervjuer som gäller patientens rörelseförmåga, åtgärder och behandling.  

Produktion av visuellt material är första steget mot bättre dokumentation, men informationen är bara nyttig om den kan användas. Multimediadokumentation ska presenteras för vårdpersonalen i rätt kontext som en del av patientberättelsen. Multimediamaterial kan infogas automatiskt i kontexten, när det sparas med heltäckande metadata. Utöver metadata om användare och patient kan även dokumentens förklarings- och klassificeringsuppgifter användas i kontextlänkningen. Med hjälp av metadata kan till exempel en video om en opererad patients rehabilitering bifogas vårdberättelsen utan manuell länkning. 

Med hjälp av mobilappen Lifecare Camera kan vårdpersonalen effektivt producera dokumentation med högre informationsvärde både på sjukhuset och utanför. Den tjänstebaserade lösningen är integrerad i patientinformations- och bildarkivssystemen. Den möjliggör förmedling av lagrad information i realtid till slutanvändare genom befintliga system, och inga nyanskaffningar behövs. Användaren får data om användare och valda patienter genom organisationens ordinarie system och det sker ingen dubbelregistrering. Förutom i Tietos patientinformationssystem kan Lifecare Camera användas även i miljöer som innehåller system från tredje parter. 

Patientjournaler som innehåller fotografier och video underlättar på många sätt för aktörer och yrkesverksamma inom hälsovården. Kommunikationen mellan patienter och vårdgivare samt vårdgivare sinsemellan underlättas, när det finns visuellt material som stöd för texten. Snabbare vårddokumentation gör verksamheten effektivare. Information som påverkar vårdbeslutet blir mer fullständig och kan utnyttjas snabbare, vilket förbättrar beslutsfattandet och vården.  

¹Allocation of Physician Time in Ambulatory Practice: A Time and Motion Study in 4 Specialties. Sinsky et al. 2016. 

Share