Dra nytta av molnet – Tips till dig som är detaljhandlare (del 1 av 2)

Nya konkurrenter, förändrade kundbehov och ökade krav på service och tillgänglighet sätter press på detaljhandeln. Nya molnlösningar är nyckeln som gör att du kan behålla konkurrenskraften. Tietos Peter Axelsson förklarar varför.
Peter Axelsson Tieto
Peter Axelsson, Head of Retail, Logistics & Services.

Molntjänstmognaden är hög inom svensk detaljhandel. Det visar studien Cloud Maturity Index som Radar tagit fram på uppdrag av oss. Trots det befinner sig många företag på en grundläggande nivå där både en tydlig definition och strategi för molntjänster saknas. Här nedan förklarar jag varför du som detaljhandlare bör dra nytta av molnet.

1. Skalbarhet: betala inte för mer IT än du behöver

Detaljhandlare slösar ofta resurser när det gäller IT-kapacitet. Systemet utformas för att kunna hantera stora datamängder som exempelvis uppstår under black Friday och julhandeln medan systemen under resten av åren endast utnyttjas till drygt 20 procent.

Genom att implementera molntjänster betalar detaljhandlaren bara för den trafik som faktiskt utnyttjas. Lite ibland, och mer vid behov. Precis på samma sätt som att personalstyrkan ökas under intensiva perioder och minskas annars. Ett exempel på en detaljhandlare som tänker så är amerikanska Best Buy som låter all trafik under Black Friday hanteras i molnet. Resurserna du sparar på att bara betala för den IT du använder kan investeras i kärnverksamheten.

2. Dra nytta av Big Data och förbättra kundupplevelsen

Kunderna använder i allt högre grad nya kommunikationskanaler och förväntar sig en proaktiv och personlig service. Genom att analysera Big Data kan detaljhandlare skapa personliga erbjudanden som är anpassade efter individuella behov och önskemål. Denna data måste dessutom kunna lagras kostnadseffektivt och säkert. Samtidigt ska den vara lätt att nå för såväl säljare som företagsledning. Molnet löser dessa utmaningar.

En del av den ökade personifieringen är integritetsfrågan. Vad är det som får konsumenten att tycka att det är okej att detaljhandlare använder deras digitala fotspår? Jag tror att en öppenhet om vilken data som lagras är viktigt. Genom molnet går det att skapa lösningar som gör att enskilda konsumenter kan logga in och se vad som faktiskt finns registrerat och inte för att på så sätt känna att de har kontroll. I hög utsträckning handlar det också om att som detaljhandlare bygga en relation med kunden baserat på ömsesidigt förtroende.

3. Realtidsinformation för bättre och snabbare beslut

Molntjänster kan förbättra beslutsfattandet i realtid genom att ge medarbetare omedelbar tillgång till information. Det behöver inte längre finnas en central avdelning som bestämmer vilka kampanjer som ska köras. Istället kan enskilda säljare med hjälp av en applikation i en Ipad plocka fram erbjudanden direkt på butiksgolvet som automatiskt matchar behovet hos den kund de har framför sig. Utan tillgång till data är detta omöjligt.

4. Lagra kunddata och betalningsinformation säkert i molnet

Molntjänster kan bidra till att upprätthålla efterlevnaden av säkerhetsstandarder. En detaljhandlare lagrar mycket personlig data och en del av det lyder under olika lagar som exempelvis gällande hantering av kreditkortsuppgifter. Hur skyddar man data från exempelvis hackerattacker? Molnet erbjuder hög säkerhet jämfört med lokala lösningar i respektive butik.


Peter Axelsson är Head of Retail, Logistics & Services Tieto Sweden.

Vill du veta mer om hur våra molntjänster kan förbättra just din verksamhet? Hör av dig till mig och mina kollegor via kontaktuppgifterna i högerspalten eller läs mer om våra tjänster för detaljhandeln här

Följ mig gärna på Twitter!

Share