Resan till molnet

Moln är inget nytt. Konceptet har diskuterats i nästan ett årtionde. Det började med några få early adopters. Men egentligen har det först varit under det senaste året som vi sett ett stort steg i molnets utveckling eftersom det är först nu de relaterade teknologierna mognat.

Molnet har många fördelar vilket också är vad som lett till förändringen. Flexibilitet, rörlighet (kapacitet som går att skala upp och ned beroende på företagets behov), produktivitet och kostnadseffektivitet är några av molnet fördelar.Molnteknologi möjliggör den skalbarhet och flexibilitet du behöver i en rörlig affärsmodell. Kostnadseffektiviteten innebär att pengar som annars skulle spenderats på diverse IT-projekt istället kan investeras i kärnverksamheten. Molnet stöttar också nya metoder som gör det möjligt för människor att samarbeta oavsett var de befinner sig.

Utöver affärsfördelarna molnet ger dig finns ytterligare en faktor driver utvecklingen. Marknaden kräver molnlösningar. Marknadsundersökningsföretag förutspår en kraftig tillväxt av marknaden för molnbaserade tjänster. Företaget Bain & Company drar slutsatsen att molnet år 2017 kommer stå för 10 procent av den totala investeringen i IT. För ett par år sedan rapporterade samma företag att intäkterna från molnprodukter och tjänster år 2020 kommer ha vuxit från från $20 miljarder till $150 miljarder.

Konsumenter förväntar sig de senaste teknologierna och snabb leverans av nya tjänster. Det handlar inte om månader utan om timmar. Här finns två drivande faktorer:

  1. Generation Y omdefinierar vad som är normalt: de är vana vid omedelbar respons och feedback.

  2. Den äldre generationen reagerar på den yngre generations krav och accepterar inte status quo. Tidigare hade vi accepterat att en serverinstallation tog 90 dagar. Nu förväntar vi oss att det görs på ett par minuter. Molnet förändrar det här.

Förändringen sker i det vardagliga arbetet

Jag har bevittnat transformationen över hela vår organisation. Digitaliseringen påverkar hur vi arbetar och vilken kompetens som behövs. Förändringarna ställer krav på nya sätt att leda människor. Den gamla ledarskapsmodellen måste förändras. Människor måste ges makt över beslutsfattandet och ha tydligare prioriteringar för att kunna anpassa sig till förändringarna de upplever på varje dag. Genom molnet kan detta nya sätt att arbeta på bli verklighet.

Det räcker inte att styra - nu måste du leda. Vi befinner oss i en konstant förändringscykel vilket gör att vi behöver ledare som kan skapa visioner som kan leda företaget till framgång. Sådana visioner och dess genomförande ställer krav på ökat samarbete. Med så många nya informationskällor tillgängliga, komplex teknik och olika ekosystem kan en person knappast själv finna rätt svar. Vi behöver hyper-samarbete vilket innebär att vi måste identifiera rätt personer och att prata med den i rätt tid. Molnet erbjuder fantastiska digitala verktyg som stöttar den nya kulturen.

Vi behöver också nya arbetsvanor som stöttar samarbete.På Tieto använder vi exempelvis verktyg så som Google och Office365 för att skapa presentationer under våra workshops. Det tar en del tid att förbereda och få människor att förändra sina tidigare sätt att arbeta på men slutresultatet blir att du får en PowerPoint som är klar att använda och som hela gruppen bidragit till.

Resan borde alltid börja med en vision. I nästa inlägg kommer jag skriva med om hur du gör för att skapa din egen molnvision, varför du behöver den och hur Tietos vision ser ut. Under tiden är du såklart välkommen att höra av dig till mig för att prata med om hur din resa mot en molnbaserad verksamhet ser ut.

----

Daniel Downing, Head of Microsoft and Productivity Platforms.

Share