Resursplaneringssystem ger ökad effektivitet på det nya sjukhuset i Kajanaland, Finland

En av de viktigaste upphandlingarna och innovationerna på det nya sjukhuset som håller på att byggas i Kajanaland, Finland, är dess ERP-system (resursplaneringssystem). Sedan början av projektet har Lean processen varit vägledande i planeringen av sjukhusets dagliga verksamhet, och inte bara när det gäller sjukvård.

Byggnationen av det nya sjukhuset i Kajanaland, som kommer att öppnas 2020, har redan nått takhöjd. Det nya ERP-systemet tillhandahålls av Tieto och Imatis och kommer att testas av akuten i höst innan det införs fullt ut i början av sommaren 2019. Tieto ansvarar för att driftsätta projektet, samt för support och den huvudsakliga användarutbildningen.

Den gemensamma myndigheten för socialvård och hälsovård i Kajanaland (Kainuun Sote) använder redan sjukvårdssystemet Lifecare som Tieto tillhandahåller för specialiserad sjukvård, primärvård och tandvård. Det nya ERP-systemet från Imatis kommer att innebära en utökning för dessa tjänster. Det nya systemet förväntas medföra betydande kostnadsbesparingar i framtiden.
 

Ett nytt sätt att tänka

IKT-ansvarig Ritva Heikkinen och projektledaren Terho Pekkala, som båda ingår i sjukhusets implementeringsteam, är mycket nöjda med de nya systemen.

”Detta är troligen den största förändringen i vårt sätt att tänka och göra saker. Vi började planera och utveckla de nya systemen när vi hade en tydlig bild över hur vår verksamhet kommer att se ut framöver. Kommunikation mellan sjukhusavdelningar har varit en av de viktigaste frågorna”, säger Ritva Heikkinen.

”Först när du vet vad som händer på varje avdelning, såsom antalet patienter och hur många som ska skrivas ut, kan verksamheten bli mer effektiv."

Terho Pekkala betonar att utmaningen för hela sjukvårdssektorn är att hjälpa patienter att återfå sin funktionalitet så bra som möjligt. Rehabilitering kommer därför att ingå i vårdplanen redan från start. De nya IT-systemen kommer att bidra till det så kallade vägglösa sjukhuset genom hela vårdkedjan och hela vägen till patientens hem.

”Förbättrad förutsägbarhet kommer att minska antalet patienter som skrivs in bara för att vara på den säkra sidan. Att skriva ut patienter från sjukhuset är en viktig del av deras behandling. Förutsättningarna för hemsjukvård, såsom att tillhandahålla rätt utrustning, bör säkerställas i förväg, och med hjälp av det nya ERP-systemet kommer man kunna kontrollera denna kedja”, säger Pekkala.

 

Nya system främjar driftsförändringar

Det nya sjukhuset i Kajanaland och dess verksamhet har planerats noga under flera år. Under förberedelsefasen studerades liknande pågående projekt i Finland i detalj, och det nya sjukhusets verksamhet beaktades ur alla synvinklar. Bland de viktiga prioriteringar som betonades fanns logistisk effektivitet och kommunikation för patientvägledning.

”Vid en punkt blev det mycket tydligt att resursplanering skulle ha stor betydelse för effektiviteten. Vi insåg också att informationsflödet är lika viktigt för patienterna som det är för vårdpersonalen”, förklarar Heikkinen.

Tietos Kimmo Alaniska, chef för affärsutveckling, och Bjørn Olav Nygård, koncernomfattande försäljningschef på Imatis, betonade även vikten av detaljerad projektplanering och noggranna förberedelser både på sjukhus och lokala vårdcentraler i regionen.

”Genom att samarbeta och välja ut de bästa experterna och samarbetspartnerna kan vi ta fram en optimal helhetslösning. Strategiska partnerskap spelar en viktig roll i Tietos strategi”, säger Alaniska.

”Vår lösning sammanför ledande hälso- och sjukvårdskompetens från båda parter. Tieto har lång erfarenhet av att implementera lösningar och tjänster för social- och sjukvård, medan Imatis har gedigen global erfarenhet av att modernisera ERP-system för sjukhus”, fortsätter Alaniska.

”Imatis och Tietos system är mycket kompatibla och jag är övertygad om att vi kommer att uppnå ett enastående resultat för det nya sjukhuset i Kajanaland. Förbättrad resursplanering är oerhört viktigt i sjukhusmiljöer”, tillägger Nygård.

”Det nya ERP-systemet kommer att öka patientsäkerheten genom att tillhandahålla ett strukturerat och systematiskt sätt att behandla patienter på. Delad information kommer att underlätta arbetet för vårdpersonalen, och de kommer att kunna lägga mer tid på att behandla patienter.”

 

Långsiktiga besparingar

Kajanaland avser öka effektiviteten hos hälso- och sjukvårdstjänster med 10 procent, vilket motsvarar årliga kostnadsbesparingar på mellan 5 och 6 miljoner euro. Heikkinen påpekar att de totala kostnadsbesparingarna inte kommer att synas omedelbart utan snarare på längre sikt.

”Nu är det viktigt att investera i den bästa utrustningen, vilket naturligtvis genererar kostnader. Framöver är målet att effektivisera hela kedjan så att så mycket vård som möjligt kan ske i patientens egen miljö. Tidigare har det till exempel inte varit så vanligt med rehabilitering i hemmet, men detta kan nu öka. Vi har också höga förväntningar på den senaste mätutrustningen och tekniken för trådlös dataöverföring”, säger Heikkinen.

Enligt Bjørn Olav Nygård är Kajanaland mycket engagerat i planeringen, genomförandet och utnyttjandet av de nya systemen, och han anser att målen med att förbättra vården och spara resurser, både operativt och ekonomiskt, kan uppnås.

 

Förhandlingsmetod och samarbete

IKT-ansvarig Ritva Heikkinen och projektledaren Terho Pekkala var nöjda med den förhandlingsmetod som användes under upphandlingsfasen för det nya ERP-systemet.

”Kunskaperna förbättras under förhandlingsprocessen och man behöver därför inte känna till allt direkt. I den här typen av projekt bör diskussioner inte enbart ske på papper. Förhandlingsmetoden resulterade i tre kandidater med vilka förhandlingar inleddes hösten 2017 baserat på de preliminära kraven. Det slutgiltiga beslutet fattades på grundval av de slutgiltiga anbuden. Alla förslag var i grund och botten mycket lika varandra”, säger Heikkinen.

Terho Pekkala betonar även betydelsen av samarbetsmodellen för det nya sjukhuset i Kajanaland, där alla parter delar på ansvaret.

”Denna modell skiljer sig från vanliga byggprojekt i fråga om gemensamt ansvar. Alla parter är lika måna om att målen som fastställts för resursplanering uppnås”, bekräftar Pekkala.

Share

Kontakt

Kimmo Alaniska
Head of Healthcare
+358408468355
kimmo.alaniska@tieto.com