Så ska e-hälsan gå från vision till handling

Om Sverige ska nå målet om att bli världsbäst på e-hälsa måste vården tänka om, det menar Johan Höglund, Vice President för Healthcare and Welfare på Tieto. Nu efterfrågar han större IT-budgetar, mer partnerskap och satsningar på fler men mindre innovationer.

När regeringen och SKL förra året presenterade ”Vision e-hälsa 2025” satte man upp ett ambitiöst mål för Sverige, till år 2025 skulle vi bli bäst i världen på e-hälsa. Enligt Johan Höglund på Tieto är det målet visserligen nåbart men kräver samtidigt rejäla satsningar från vården.

Johan Höglund

– Ett landsting lägger i genomsnitt mellan 2-3 procent av sin totala budget på IT och en kommun ofta under 2 procent. Av det går det mest till att hålla igång nuvarande system vilket innebär att försvinnande lite går till innovation och förbättringar. I många andra branscher, exempelvis i den finansiella sektorn, lägger företag runt 10 procent av sin budget på IT-investeringar. Snittet för statliga myndigheter är 9 procent. Så jag tror att vi som nation måste investera betydligt mer i vårdnära IT. Detta kommer i sin tur att frigöra resurser genom ökad effektivitet men också ge andra viktiga effekter som ökad kvalitet och medarbetarnöjdhet, säger Johan Höglund.

Men ökade investeringar utgör ändå bara en del av lösningen. Johan Höglund tycker nämligen att vården idag allt för ofta utgår från tekniken, snarare än från verksamheten, när de genomför digitaliseringssatsningar. Ett exempel på detta är sjukhus och landsting som försökt digitalisera genom att köpa in stora IT-system, från en leverantör, för att lösa alla sina problem på samma gång.

Avsikten med det här tillvägagångssättet är att lösa problem man erfarit med dagens system, såsom bristande interoperabilitet, kostsamma integrationer och dålig användarvänlighet. Enligt Johan Höglund är dessa frågor dock lättare att adressera med en modern arkitektur som möjliggör kombinationer av bättre lösningar, enklare och snabbare implementationer och lägre kostnader.

– Jag tror att den här eran med stora monoliter är över. Man måste börja titta mer på ”best of breed”-lösningar, alltså att plocka bitar från olika leverantörer till en bättre totallösning. Dessa lösningar medger stegvisa införanden och snabb reaktionsförmåga för att minimera risken av stora omställningar.

En invändning mot ”best-of-breed”-lösningar kan vara att kunden ställs inför flera implementationsprojekt, med många olika kontaktytor och koordineringsansvar mot flera leverantörer. Detta ser dock inte Johan Höglund som ett problem eftersom industriaktörer som Tieto har erfarenhet av att gå in som en överordnad integratör. Det innebär att de sköter dialogen med kunden, samordnar leverantörer i ekosystemet och säkerställer leverans enligt given tidplan och bestämd kostnad.

– ”Best-of-Breed” är något som vi förordar men det gör också att vi som företag måste inse att vi inte kan bli bäst på allt när det gäller IT-system för vården. Vi måste välja våra områden och sedan plocka in partners och arbeta med öppna API:er och ekosystem.

Läs mer om Tietos lösningar inom hälso- och sjukvård >>

 


Vår ambition med denna blogg är att dela med oss av våra insikter och reflektioner, ta upp utmaningar och diskutera framtidslösningar kring digitalisering inom offentlig sektor. Här kan du läsa tidigare blogginlägg för offentlig sektor.

 

Share

Kontakt

Johan Höglund
Vice President, Head of Healthcare, Welfare and Education, Tieto
johan.hoglund@tieto.com

Registrera dig för att ta del av kommande blogginlägg för offentlig sektor: