Få ut nya funktioner och tjänster på marknaden snabbare med DevOps

Konkurrenskraft är idag mätt i utvecklingskvalitet och snabba leveranser. Man måste kunna lansera nya funktioner för att bättre kunna serva företagen, kunna erbjuda sina kunder nya digitala tjänster, och se till att man hela tiden följer såväl marknadens krav som lagstiftning.

DevOps_and_Quality_events.jpg

Många nordiska företag håller sig idag fortfarande till högst två stora software-releaser per år. Men eftersom företagen de levererat till helt enkelt inte längre har råd att vänta i hela sex månader på att en funktion eller tjänst som de är i behov av lanseras är många istället i färd med att implementera ”DevOps way of working”. Den processen avlägsnar flaskhalsar i utvecklingsprocessen och ökar transparensen för alla involverade parter, från sälj, till IT och hela verksamheten i sig.

Behovet av att påskynda utvecklingsfasen är nu så markant att det ibland leder till att man offrar själva kvalitén. Många företag har det kämpigt att uppnå de förväntade fördelarna av att tillämpa DevOps. Hur svårt kan det vara att växla från exempelvis två stora software releaser per år, till fyra, och gå mot en mer kontinuerligt leverans? Likt alla förändringsprojekt så är den största utmaningen att kunna hantera flera saker samtidigt: infrastruktur och molntjänster, utvecklingen av produktionskedjor, leverantörers verksamhetsmodeller, leverantörsavtal, testpraxis, och till och med medarbetares arbetssätt. Vi på Tieto välkomnar den här utmaningen med öppna armar eftersom vi har sett att E-2-E DevOps påskyndar tiden till marknad tiofaldigt.

Vi anser att våra demonstrationer och exempel på kontinuerlig leverans med konkreta fördelar är riktiga ögonöppnare. Detta är anledningen till att vi, i samarbete med våra partners, håller i Smart DevOps and Quality Assurance Summit i Stockholm den 25 april, i Oslo den 17 april och i Helsingfors den 11 april. Seminariet är ett perfekt tillfälle för dig att höra om hur andra har klarat av samma sorts utmaningar, att få de senaste marknadsinsikterna, att nätverka och förstå hur de nyaste lösningarna och teknologierna kan hjälpa dig på din DevOps och kvalitetssäkrande resa framåt.

Läs mer om eventet och registrera dig.
Välkommen att gå med!

Share