Unga efterfrågar digital pensionsinformation

Majoriteten av de unga bryr sig inte om pensionen. En viktig orsak är att informationen är för svår att förstå eller är för otillgänglig. I slutändan kan mycket pengar stå på spel. Sali Jalalpour förklarar varför framtidens pensionssparande måste göras mer attraktivt för unga och varför unga behöver bry sig.

Sali_Jalalpour_Tieto

För dagens unga kan pensionsfrågan tyckas avlägsen och kanske till och med irrelevant. Det visar en ny undersökning som genomförts av Inizio på uppdrag av oss på Tieto. Resultaten visar bland annat att tre av fyra uppger att de knappt eller inte alls tänkt på sin pension under det gångna året.

Bristen på engagemang beror bland annat på att pensionsinformation är för svår att förstå eller är för otillgänglig. Dessutom delas inte informationen på det sätt eller i den kanal unga helst vill ha den. Exempelvis skulle 50 procent av alla svarande vilja ha pensionsinformation i sin internetbank medan 36 procent vill ha en app i sin smartphone som ger pensionsinformation. Pensionsinformation direkt i lönespecifikationen önskas av 22 procent av de svarande.

Unga vinner på att engagera sig i sin pension

Att få fler att intressera sig för sin pension i ett tidigt stadium har stor betydelse för vår generations framtida pensionspott. Ju tidigare vi engagerar oss i vårt sparande, desto mer kan vi påverka utgången. Har man mer pengar i sitt sparande så växer de fortare, det blir en sorts snöbollseffekt. Med andra ord så kan dina beslut i ung ålder ha en betydande påverkan i hur mycket pengar som du faktiskt får ut när du väl går i pension

Inte många av oss skulle låta en främmande person ta kontrollen över vårt lönekonto och bestämma vad som händer med pengarna som finns där. Det är ju egentligen en liknande princip när det gäller pensionspengar – varför ska någon annan avgöra hur mycket du får ut i pension? I grund och botten så handlar det om att öka individens kunskap för att på så vis öka dennes frihet att själv styra över sin framtid. Jag ser det som vår uppgift att ge en hjälpande hand på den resan, där vi med hjälp av ny teknik och digitala lösningar kan underlätta för såväl unga som äldre att påverka sin pension.

Framtidens pensionssparande behöver utvecklas. Digitaliseringen har inga gränser, och vi måste se till att utnyttja de möjligheter som finns bättre än vi gör idag. Branschen måste nå unga människor på ett nytt sätt, på deras villkor, via de ytor och kanaler där de redan rör sig. När vi tillsammans lyckats med det kommer vi att ha skapat en ny marknad, nya affärsmodeller - och på sikt bättre möjligheter för fler att kunna njuta av ett lite rikare pensionärsliv.  


Sali Jalalpour, 27 år, arbetar på Tieto med affärsutveckling och att skapa nya lösningar för försäkringsbranschen. Hon tycker att det är viktigt att unga redan under sina studier börja engagera sig i sin egen persion. Hon själv förstod vilken stor skillnad det i längden kan göra i plånboken, fattade intresse för pensionsfrågan och valde att fokusera på hur man med ny teknik kan skapa framtidens pensionsinformationssystem som engagerar fler på ett tidigt stadium.

Share